Drimble

Bestemmingsplannen Regio Noordwest Friesland

Per gemeente: Harlingen Waadhoeke

informatie alleen over regio noordwest friesland

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Noordwest Friesland

DatumGemeenteTitel
06-03-2019HarlingenHarlingen – Nieuw Trebol
bestemmingsplan | voorontwerp
27-02-2019WaadhoekeHerstructurering Van Haersoltestrjitte tweede fase te Sexbierum
bestemmingsplan | ontwerp
20-02-2019WaadhoekeBestemmingsplan St.-Annaparochie - Partiële herziening Perifere detailhandel
bestemmingsplan | ontwerp
05-02-2019WaadhoekeBestemmingsplan Partiële Herziening Berltsum (Berlikum) – Bedrijventerrein West, Tichelersdyk 22 en 24
bestemmingsplan | ontwerp
05-02-2019WaadhoekeTzum - Dekemastraat en Meester Klaas Douwesstrjitte
bestemmingsplan | ontwerp
30-01-2019WaadhoekeSexbierum - Hearewei 5
bestemmingsplan | ontwerp
22-01-2019WaadhoekeMinnertsga - Hermanawei 70
bestemmingsplan | ontwerp
17-01-2019WaadhoekeBestemmingsplan Dronryp (Dronrijp) 2018
bestemmingsplan | ontwerp
20-12-2018WaadhoekeVoorbereidingsbesluit partiële herziening bestemmingsplan St.-Annaparochie (2016)
voorbereidingsbesluit | vastgesteld
17-12-2018WaadhoekeMinnertsga - Ferniawei 10
bestemmingsplan | ontwerp
06-12-2018WaadhoekeFraneker Noord en Oost
bestemmingsplan | ontwerp
23-11-2018HarlingenHarlingen - Oosterhof
bestemmingsplan | voorontwerp
17-10-2018WaadhoekeHet egaliseren van gronden en het dempen en verbreden van watergangen
omgevingsvergunning | vastgesteld
27-09-2018WaadhoekeHerbaijum - Kiesterzijl 51
wijzigingsplan | ontwerp
13-09-2018WaadhoekeFraneker - Tzummerweg tussen 14b en 14c
bestemmingsplan | vastgesteld
27-07-2018WaadhoekeHet bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning
omgevingsvergunning | vastgesteld
21-06-2018WaadhoekeSt. Annaparochie, Hemmemaweg 22
bestemmingsplan | ontwerp
14-06-2018WaadhoekeNoorderbolwerk - Molensteeg
omgevingsvergunning | vastgesteld
14-06-2018WaadhoekeHogerhuisdyk 20 te Bitgummole (Beetgumermolen)
omgevingsvergunning | vastgesteld
29-05-2018WaadhoekeWommelserweg 57B te Tzum
omgevingsvergunning | vastgesteld

Navigeer verder:

Per gemeente Bestemmingsplannen HarlingenBestemmingsplannen Waadhoeke
Terug naarBestemmingsplannen Provincie FrieslandBestemmingsplannen Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: