Drimble

Bestemmingsplannen Regio Drachten

Per gemeente: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland en Nieuwkruisland Smallingerland Tytsjerksteradiel

menu regio drachten

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Drachten

DatumGemeenteTitel
28-09-2017SmallingerlandWijzigingsplan Titelroas
wijzigingsplan | ontwerp
27-09-2017AchtkarspelenBestemmingsplan Harkema, De Wide Pet Zuid
bestemmingsplan | voorontwerp
21-09-2017SmallingerlandBestemmingsplan De Folgeren - Fennepark
bestemmingsplan | ontwerp
18-09-2017TietjerksteradeelIt Heechsâ 68 (verplaatsen bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
05-09-2017SmallingerlandWijzigingsplan Gariperwei Oudega
wijzigingsplan | ontwerp
01-09-2017AchtkarspelenWyldpaed West nabij 16 te Twijzelerheide
wijzigingsplan | ontwerp
01-09-2017FerwerderadeelBlije - Farebuorren 27, 28 en 29
wijzigingsplan | ontwerp
23-08-2017TietjerksteradeelWijzigingsplan landerijen van Mts. Van der Weg van Agrarisch naar Natuur
wijzigingsplan | ontwerp
08-08-2017Kollumerland en NieuwkruislandVerbeelding Methardusstraat 2 en Zijlstraat 3 te Munnekezijl
bestemmingsplan | voorontwerp
03-08-2017AchtkarspelenPartiële herziening Hoendiep Noordzijde 5b te Stroobos
bestemmingsplan | voorontwerp
02-08-2017FerwerderadeelFerwert - Brede School Hegebeintumerdyk
bestemmingsplan | ontwerp
31-07-2017TietjerksteradeelBestemmingsplan Suderwei 2 te Feanwâlden
bestemmingsplan | ontwerp
31-07-2017AchtkarspelenDe Fjouwer Roeden 3 Boelenslaan
wijzigingsplan | ontwerp
19-07-2017AchtkarspelenDwarsdjip 7 Boelenslaan
wijzigingsplan | ontwerp
18-07-2017AchtkarspelenHerinrichting sportvelden Twijzel
bestemmingsplan | voorontwerp
18-07-2017AchtkarspelenDe Bosk 1 Harkema
wijzigingsplan | ontwerp
18-07-2017DongeradeelMetslawier - Roptawei 4
bestemmingsplan | ontwerp
04-07-2017Kollumerland en NieuwkruislandKindcentrum Kollum
wijzigingsplan | ontwerp
04-07-2017Kollumerland en NieuwkruislandOmgevingsvergunning Boskloantsje2 Kollumerzwaag
omgevingsvergunning | vastgesteld
30-06-2017Kollumerland en NieuwkruislandWester-Nieuwkruisland 2 Kollumerpomp
bestemmingsplan | concept

Navigeer verder:

Per gemeente Bestemmingsplannen AchtkarspelenBestemmingsplannen DantumadielBestemmingsplannen DongeradeelBestemmingsplannen FerwerderadielBestemmingsplannen Kollumerland en NieuwkruislandBestemmingsplannen SmallingerlandBestemmingsplannen Tytsjerksteradiel
Terug naarBestemmingsplannen Provincie FrieslandBestemmingsplannen Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: