Drimble

Marssum Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Menameradiel Rode PijlRegio Leeuwarden

menu marssum
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenMijn LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comGrou | GrouwMarsum | MarssumMinnertsga dorpsberichtenRadio Middelse | LeeuwarderadeelSint Jacobiparochie .nlGemeente Het BildtGemeente LeeuwardenGemeente LeeuwarderadeelGemeente Menaldumadeel

25 februari 2017

16:28
Marsum | Marssum
Als in de loop van dit jaar de autoweg naar Deinum wordt weggehaald, krijgt het vaarwater aldaar weer de oude loop terug. Dat betekent...

24 februari 2017

17:28
Marsum | Marssum
Met ingang van 1 maart a.s. zal ik de bakkerswinkel, De Bôlekoer, overnemen van Klaske Giesing. Tijdelijk gaan er andere openingstijden...
16:28
Marsum | Marssum
Marsum heeft de laatste dagen meerdere malen de aandacht van de Politie gehad. Het begon dinsdagmiddag toen in Leeuwarden een Marsumer...

22 februari 2017

13:26
Marsum | Marssum
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de attenties, bloemen, de vele kaarten, telefoontjes, bezoekjes tijdens mijn verblijf...

21 februari 2017

17:28
Marsum | Marssum
Maandag 20 februari is aan het Sylster rak tussen Ritsumasyl en de oude weg naar Bolsward hond Abbe verdwenen. Heeft iemand Abbe gezien...

20 februari 2017

20:28
Marsum | Marssum
Op zaterdag 25 februari stopt Klaske met de bakkerswinkel “De Bolekoer”. Na een periode van ruim 10 jaar is het voor haar tijd...
08:14
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen week (van zondag 12 februari 2017 tot en met zondag 19 februari 2017) de volgende 60 bekendmakingen...

19 februari 2017

19:25
Marsum | Marssum
Velen vroegen zich af waarvoor de nieuwe kabels zijn die gelegd worden van Leeuwarden naar Marsum. Bij de Hoeke volgen deze de Hegedyk....

14 februari 2017

15:29
Marsum | Marssum
De collecte van de Hersenstichting van 30 jan. t/m 4 febr. 2017 heeft in totaal € 523,00 opgebracht. Ik wil iedereen die een gift...
15:29
Marsum | Marssum
Antwoorden op de lijst van vragen van de vaste commissie voor Defensie over de brief van 6 december 2016, houdende het NLR-rapport...
14:29
Marsum | Marssum
Gewoon omdat het een prachtig mooi spelletje is ! Voor wie: Voor iedereen die kaatsen leuk vindt of wil kennismaken met de kaatssport....

7 februari 2017

21:26
Marsum | Marssum
Beste allemaal in Marsum, Tijdens mijn 8 weken afwezigheid na mijn knieoperatie (14 november 2016) heb ik een aantal telefoontjes,kaarten...

6 februari 2017

22:15
Omroep Leo | Leeuwarden
Afgelopen zondag vond de tweede loop van AV Leonitas in Leeuwarden plaats...

4 februari 2017

20:30
Marsum | Marssum
Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2016 kwamen de oud redactieleden Geertje Sikkema en Hans Wassenaar op bezoek bij de bestuursvergadering...

3 februari 2017

11:30
Marsum | Marssum
KV Foarút is dit jaar ingeloot om mee te doen aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz! De actie loopt dit jaar van 6 februari tm zaterdag...

2 februari 2017

23:01
Marsum | Marssum
Lieve mensen, Totaal verrast werd ik op de Aldjiersoertinking tot Marsumer van het jaar gekozen. Ik voelde mij zeer vereerd. Al die dingen...

1 februari 2017

18:00
Marsum | Marssum
Dinsdag 31 januari 2017 was het weer zover en werd het jaarlijks gezamenlijk stamppot eten georganiseerd. Alle Marsumers waren uitgenodigd...
12:01
Marsum | Marssum
Wy wolle eltsenien dy”t oan us tinkt hertelik betankje foar de kadoos, prachtige blommen, kaartsjes en leave wurden. Dit docht us sa goed......
11:30
Marsum | Marssum
MEDITATIE BIJ PSALM 138 ´Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.´ (Psalm 138 vers 3) Psalm 138 is een danklied....

31 januari 2017

21:30
Marsum | Marssum
Het jaarboekje van Vogelwacht Marssum e.o. 2016 is gereed. Het koste dit jaar iets meer tijd omdat we meenden onze leden extra te verwennen...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boksum Deinum Dronrijp Ingelum Marssum Menaldum Skingen Slappeterp Wier
Terug naarNieuws gemeente MenameradielNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: