Drimble

Berlikum Nieuws

Weerbericht Berlikum | Meer nieuws uit de Gemeente Waadhoeke Regio Noordwest Friesland

informatie alleen over berlikum
Bron in regio: Balkster CourantFraneker CourantHarlingen BoeitHarlingen OnlineHarlingen TVHarlinger Courant | HarlingenScannerNet | HarlingenBildtse PostFraneker ActueelGemeente HarlingenGemeente Waadhoeke

21 juli 2018

08:03
Drimble Inbraaknieuws
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen week,...

16 juli 2018

18:20
Berlikum .com
Zaterdag 14 juli 2018 nam Tjipke Pasma, na een dienstverband van 11 jaar, doormiddel van een mooi concert afscheid van muzykferiening...

11 juli 2018

13:22
Berlikum .com
Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen...

9 juli 2018

10:22
Berlikum .com
De groepsfoto voor de laatste uitvoering van De Klokken fan Berltsum (Berlikum) staat op de kaart van de provinsje fryslân. Daar staan...

8 juli 2018

20:22
Berlikum .com
Ondanks het bericht in de juni-editie van oze dorpskrant Op ´e Roaster heeft Poiesz Supermarkten ons gemeld dat er na de opening,...
12:22
Berlikum .com
Troch myn bėste freundinne Gats v.d. Meer waard ik útnoege om in pear dagen by har te kommen yn Berltsum (Berlikum). Myn widze stie...

7 juli 2018

18:22
Berlikum .com
Het gaat nu snel! Al meer dan 65% van de zonnepanelen zijn verkocht. De laatste panelen moeten ook nog weg. Doe je mee? Voor meer informatie,...

5 juli 2018

10:54
Franeker Courant
Al vele jaren zwaait Tjipke Pasma het dirigeerstokje voor Berltsum (Berlikum)er korpsen, maar zaterdagavond 14 juli komt daar een eind... Zie ook:

3 juli 2018

09:58
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
De jongens van Kf “De Boppeslach” uit Hommerts-Jutrijp wonnen onlangs het NK Kaatsen in Berlikum met veertig parturen op de lijst....

1 juli 2018

16:26
It Nijs
Noch mear Fryske winners: Dam- en Skaakklup Jurjen Tolsma út Berltsum (Berlikum) falt ek yn ´e prizen. Activity Foundation út Snits...
15:53
Franeker Courant
Berltsum Dam - en Schaakclub Jurjen Tolsma Berltsum (Berlikum) heeft meegedaan aan de Grote Clubactie, en heeft daarmee driehonderd...

30 juni 2018

08:13
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Berlikum (gemeente Waadhoeke): De Opslach 24, Berltsum voor € 259.500 kk Gebouw...

29 juni 2018

16:20
Berlikum .com
Op zondagmiddag 30 september is er een matinee voorstelling van ´ De Stormruiter´ in het WTC te Leeuwarden waarbij kaarten beschikbaar...

27 juni 2018

12:13
Franeker Courant
OUDEBILDTDIJK In het kader van internationale uitwisseling van regio´s binnen het LEADER-project brengt een Deense delegatie van donderdag...
08:18
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Berlikum (gemeente Waadhoeke): Hofsleane 117, Berltsum voor € 279.500 Gebouw...

26 juni 2018

21:09
Omroep Friesland
Yn 1880 iepene oerbeppe Van Wigcheren yn Berltsum (Berlikum) in winkel. Dy gie fan soan op soan, op soan. Eigener no is Dirk van Wigcheren....
09:44
Groot Sneek
Bas Rijs heeft afgelopen zaterdag de door WV Snits (Sneek) georganiseerde Wielerronde van Berlikum (It Berltsumer Rûntsje) gewonnen....
08:04
Drimble Bedrijfsnieuws
Het volgende bedrijf uit de gemeente Waadhoeke is vandaag (dinsdag 26 juni 2018) toegevoegd aan het Bedrijvenregister van Drimble naar...

25 juni 2018

14:55
Franeker Courant
Het Nederlands Kampioenschap kaatsen in Exmorra is gewonnen door llse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma van Berltsum...
13:35
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Het Nederlands Kampioenschap kaatsen in Exmorra is zondag gewonnen door llse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma van Berltsum...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarNieuws gemeente WaadhoekeNieuws regio Noordwest FrieslandNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: