Pietersbierum Nieuws

Weerbericht Pietersbierum | Meer nieuws uit de Gemeente Waadhoeke Regio Noordwest Friesland

informatie alleen over pietersbierum
Bron in regio: Balkster CourantFraneker CourantPolitie HarlingenHarlingen BoeitHarlingen OnlineHarlinger Courant | HarlingenScannerNet | HarlingenBildtse Post | Sint AnnaparochieOmroep Radio Stad HarlingenFraneker ActueelGemeente HarlingenGemeente WaadhoekeGemeente Harlingen | VideoGemeente Waadhoeke | Video

3 juli 2021

18:25
Kaatsnieuws
1. Achlum 5-1 | 6-4 2. Sexbierum-Pietersbierum 3. Raerd (Rauwerd) 5-1 | 6-6 4. Anjum 5. Mantgum 0-5 | 4-6 6. Dronryp (Dronrijp) 7. Minnertsga...
☆ Kaatsnieuws
13:25
Kaatsnieuws
In Berltsum (Berlikum) wordt vandaag het NK Pupillenmeisjes gekaatst. De uitslagen: 1.Raerd0-5 0-62.Reahus Turns3.Wommels5-2 6-64.Sint...
☆ Kaatsnieuws

30 juni 2021

21:25
Kaatsnieuws
In Arum wordt op zaterdag het NK voor pupillenjongens verkaatst. Er staan 28 parturen op de lijst. Vorig jaar ging het NK vanwege de Corona...
☆ Kaatsnieuws

29 mei 2021

08:49
Franeker Courant
Museum Martena mag vanaf 5 juni de deuren weer openen. Dat doet het met de expositie ´Man in Bloei´, met schilderijen van Klaas Werumeus...
☆ Franeker Courant

20 mei 2021

09:04
Groenten & Fruit Actueel
Kees Nieuweboer heeft in het Friese Pietersbierum met zijn vrouw een maatschap.
☆ Groenten & Fruit Actueel

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarNieuws gemeente WaadhoekeNieuws regio Noordwest FrieslandNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: