Deinum Nieuws

Weerbericht Deinum | Meer nieuws uit de Gemeente Waadhoeke Regio Noordwest Friesland

informatie alleen over deinum
Bron in regio: Balkster CourantFraneker CourantHarlingen BoeitHarlingen OnlineHarlinger Courant | HarlingenScannerNet | HarlingenBildtse Post | Sint AnnaparochieOmroep Radio Stad HarlingenFraneker ActueelGemeente HarlingenGemeente WaadhoekeGemeente Harlingen | FacebookGemeente Waadhoeke | FacebookGemeente Harlingen | VideoGemeente Waadhoeke | VideoPolitie Noordwest-Fryslan

9 april 2021

14:41
Provincie Groningen
Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK-treinen in Friesland en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op de juiste...
☆ Provincie Groningen

3 april 2021

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (vrijdag 2 april 2021) de volgende twaalf bekendmakingen gepubliceerd: Kennisgeving ontvangst...
☆ Drimble Bekendmakingen

31 maart 2021

12:04
Nieuwe Oogst
Het was even slikken voor Pieter Deinum, toen er geen opvolger was voor zijn melkveehouderij in Oudemirdum. Maar hij ziet ook kansen....
☆ Nieuwe Oogst

28 maart 2021

00:27
Marsum (Marssum) | Marssum
Oktober 2019 is er gestart met de aanleg van de zwaluwwand en het moerasgebied (plas-dras) nabij Andringastate op de plek waar eerst...
☆ Marsum (Marssum) | Marssum

26 maart 2021

13:00
Nieuwe Oogst
Ruim dertig jaar geleden kochten Klaas Sjoerd en Jannie Meekma uit Deinum hun eerste geiten. Toen hoorden ze bij de pioniers, nu bij de ondernemers...
☆ Nieuwe Oogst

18 maart 2021

14:36
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Een grondruil moest de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergang bij Deinum mogelijk maken. Maar de eigenaren liggen dwars waardoor...
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden

24 februari 2021

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (dinsdag 23 februari 2021) de volgende veertien bekendmakingen gepubliceerd: Kennisgeving ontvangst...
☆ Drimble Bekendmakingen

12 februari 2021

11:04
Balkster Courant
Hjir us eigenwize hûntsje Bandit, die hat de hiele dei yn e snie omjakkere en hat der in snieburdsje by krigen, seit Martine Deinum..
☆ Balkster Courant

11 februari 2021

21:20
Wommels
Koek en zopie kenne we allegearre, mar op de iisbaan fan iisklup Winterwille yn Wommels binne sûnt de baan tongersdei iepen gie ek boeken...
☆ Wommels
12:50
Franeker Courant
Aan de nieuwe haven in Deinum verrijzen dit jaar nog tien nieuwe kadewoningen.
☆ Franeker Courant

10 februari 2021

15:02
Metaalnieuws
“Als 2020 met het coronavirus ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat we samen met elkaar naar voren moeten kijken en dat we innovatie...
☆ Metaalnieuws

9 februari 2021

17:26
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De lockdown saai? In Deinum vervelen ze zich niet. Daar is de Spoorstrjitte aan het mozaïeken geslagen. Ze puzzelen en plakken een buurtbank...
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden

2 februari 2021

16:21
Franeker Courant
DRONRYP/DEINUM De aanleg van het fietspad tussen Deinum en Dronryp (Dronrijp) valt zo´n 120.000 euro duurder uit dan geraamd was....
☆ Franeker Courant

1 februari 2021

14:09
Omroep Friesland
De buorfroulju Nienk en Ineke út Deinum woene wat útfine yn dizze corona-tiid en meitsje en ferkeapje no mûlkapkes foar it goeie...
☆ Omroep Friesland

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarNieuws gemeente WaadhoekeNieuws regio Noordwest FrieslandNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: