Drimble

Blessum Nieuws

Weerbericht Blessum | Meer nieuws uit de Gemeente Waadhoeke Regio Noordwest Friesland

informatie alleen over blessum
Bron in regio: Balkster CourantFraneker CourantHarlingen BoeitHarlingen OnlineHarlingen TVHarlinger Courant | HarlingenScannerNet | HarlingenBildtse Post | Sint AnnaparochieFraneker ActueelGemeente HarlingenGemeente Waadhoeke

10 oktober 2019

14:20
Franeker Courant
83,7 procent van de inwoners van Marsum (Marssum), Blessum, Boksum, Deinum en Ritsumasyl wil bij Waadhoeke blijven. De dorpen gaan...
14:06
Omroep Friesland
By in grinskorreksje soene Blessum, Boksum, Deinum, Marsum (Marssum) en Ritsumasyl by Ljouwert (Leeuwarden) komme, mar dêr sitte se net op te wachtsj
14:06
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Marsum - 83,7 procent van de inwoners van Marsum (Marssum), Blessum, Boksum, Deinum en Ritsumasyl wil bij Waadhoeke blijven. De dorpen...

4 oktober 2019

13:27
Marsum (Marssum) | Marssum
Wilt u dat Marsum (Marssum)/ Deinum/ Boksum/ Blessum/ Ritsumasyl bij gemeente Waadhoeke blijft of wilt u onderdeel worden van gemeente...

25 september 2019

17:59
Huis aan Huis Leeuwarden
De werkgroep Grenscorrectie stelt de inwoners van ´grensdorpen´ Marsum (Marssum), Deinum, Boksum, Blessum en Ritsumasyl voor een keuze:...
17:33
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De werkgroep Grenscorrectie stelt de inwoners van ´grensdorpen´ Marsum (Marssum), Deinum, Boksum, Blessum en Ritsumasyl voor een keuze:...
12:32
Omroep Friesland
Minsken út Boksum, Blessum, Deinum, Ritsumasyl en Marsum (Marssum) kinne fia in poll op it ynternet kieze oft se by gemeente Waadhoeke...

24 september 2019

00:30
Marsum (Marssum) | Marssum
Grenscorrectie? Wilt u dat Marsum (Marssum)/ Deinum/ Boksum/ Blessum/ Ritsumasyl bij gemeente Waadhoeke blijft of wilt u onderdeel...

22 juli 2019

16:42
Catching Music
Niks geen chill zondag We zijn benieuwd of er ook een burgemeester is die de spiegels op Blessum heeft gecheckt, na de windhoos Tusky...

24 mei 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (donderdag 23 mei 2019) de volgende twaalf bekendmakingen gepubliceerd: Kennisgeving ontvangst...

23 mei 2019

09:59
Bodemnieuws
Vrachtwagens vol verontreinigde grond rijden deze dagen stapvoets door Blessum. De grond wordt afgevoerd naar een depot langs de Wâldwei...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarNieuws gemeente WaadhoekeNieuws regio Noordwest FrieslandNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: