Drimble

Baaium Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Waadhoeke Regio Noordwest Friesland

menu baaium
Bron in regio: Balkster CourantFraneker CourantHarlingen BoeitHarlingen OnlineHarlingen TVHarlinger Courant | HarlingenScannerNet | HarlingenFraneker ActueelGemeente HarlingenGemeente Waadhoeke

26 november 2017

08:22
Franeker Courant
Baaium - Brassband Greidebrass begeleidt onder leiding van dirigent Marco Middelberg op zaterdag 9 december de jaarlijkse Kerst sing-in...

9 juni 2017

12:17
Franeker Courant
Baaium - Zevenhonderd personen schuiven morgen vanaf 10.00 uur aan voor een boerenlunch op het erf van gildeboer Marten de Jong uit Baaium....

2 april 2017

08:09
Franeker Courant
Een uitnodiging voor alle inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium met wie Gemeentebelangenl graag wil spreken over...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarNieuws gemeente WaadhoekeNieuws regio Noordwest FrieslandNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: