Monumenten in Leeuwarden

Een lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Leeuwarden

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Leeuwarden

PostcodeAdresPlaats
8900 GNbij de overgang Greate Buorren
Betonnen brug over de Wirdumervaart
Leeuwarden
8900 GNaan de Swichumerdyk
Windmotor Wirdum
Leeuwarden
8900 AACanterlanswei bij het Kealledykje
Terp
Leeuwarden
8900 AAJonkersleane
Stinswier
Leeuwarden
8900 AAbij Buorren 15
Terp
Leeuwarden
8900 GNaan de Hounsdyk
Windmotor Goutum 1
Leeuwarden
8900 AAnabij Suderbuorren 6
Terp
Leeuwarden
8900 GNZaailand
Mercuriusfontein
Leeuwarden
8900 AAOostelijke stadsgracht
Oosterbrug
Leeuwarden
8900 AANoordelijke stadsgracht
Vrouwenpoortsbrug
Leeuwarden
8900 AAWissesdwinger 3
Brugwachterswoning
Leeuwarden
8900 AAStadscentrum
Omwalling en grachten
Leeuwarden
8900 AAAfwateringsloop Potmarge langs de Weaze
Potmarge
Leeuwarden
8900 AAAmelandsdwinger
Amelands dwinger met restant Hoekster bastion
Leeuwarden
8900 AABullepolder
Bullemolen
Leeuwarden
8900 AAFroskepolle
Froskepôlemolen
Leeuwarden
8900 AADorp 67
Hervormde kerk en toren van Huizum
Leeuwarden
8900 AAJacobijnerkerkhof 95
Grote of Jacobijnerkerk
Leeuwarden
8900 AAGroeneweg
Prinsentuin, hek
Leeuwarden
8900 AANieuwe Kanaal
Eerste Kanaalsbrug
Leeuwarden
8900 GNRengerslaan
Rengerspark
Leeuwarden
8911 ANZuiderplein 27
Voormalige brugwachterswoning met bovenwoning
Leeuwarden
8911 DZGrote Kerkstraat 29
Buma-Bibliotheek
Leeuwarden
8911 KDTuinen 2a/b
Kiosk, traforuimte, vitrinekasten, gevelreclamedrager, voormalig pompgemaal en u
Leeuwarden
8911 KDTuinen 8
Het springend hert
Leeuwarden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarMonumenten gemeente LeeuwardenMonumenten regio LeeuwardenMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: