Drimble

Monumenten in Baard

Een lijst van rijksmonumenten in Baard. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over baard

Rijksmonumenten gelegen in Baard

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Baard

PostcodeAdresPlaats
8834 XBbij Dekemawei 6
Hervormde kerk, hek om kerkhof
Baard
8834 XBDekemawei 6
Hervormde kerk, kinderzerken en orgel
Baard
8834 XHFaldenserwei 25
Stelphoeve met ruim onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, toegankelijk lan
Baard
8834 XKGele Buorren 2
Boerderij van het kop-hals-romptype in eclectische stijl met verwijzingen naar d
Baard

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarMonumenten gemeente LeeuwardenMonumenten regio LeeuwardenMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: