Monumenten in Hilaard

Een lijst van rijksmonumenten in Hilaard. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over hilaard
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Hilaard

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Hilaard

PostcodeAdresPlaats
9027 BJSkilpaed 1
Hervormde kerk met toren en kerkhof
Hilaard
9027 BMVan Aylvaleane 25
Boerderij met ingebouwd zeer breed dwarshuis met zesruitsvensters onder schildda
Hilaard
9027 BLVan Aylvaleane 2
Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters, dakvensters en topschoorstenen met
Hilaard
9027 BAHoptille 10
Bolswarder Tolhuis
Hilaard
9027 BJSkilpaed 5
Woning zonder verdieping onder hoog, met pannen gedekt schilddak, dat doorloopt
Hilaard
9027 BJSkilpaed 7
Woning zonder verdieping onder hoog, met pannen gedekt zadeldak, dat doorloopt o
Hilaard
9027 BNHilaarderdyk 3
It Westerhûs
Hilaard

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarMonumenten gemeente LeeuwardenMonumenten regio LeeuwardenMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: