Monumenten in Warga

Een lijst van rijksmonumenten in Warga. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over warga
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Warga

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Warga

PostcodeAdresPlaats
9005 NANieuwe Hoek 4
Object aan Nieuwe Hoek 4
Warga
9005 NELeeuwarderweg 4
Object aan Leeuwarderweg 4
Warga
9005 NELeeuwarderweg 4
Object aan Leeuwarderweg 4
Warga
9005 PBKerkbuurt 22
Sint-Martinuskerk
Warga
9005 PBKerkbuurt 24
Sint-Martinuskerk, pastorie
Warga
9005 PBKerkbuurt 22
Sint-Martinuskerk, kerkhof met crucifix, priestergraf, baarhuisje en hekwerk
Warga
9005 PSt.o. Grote Buren 2
Urinoir
Warga
9005 PPGrote Buren 1
Voorm. hervormde pastorie
Warga
9005 NKAld Slotwei 1
Ondiep onderkelderd pand met puntvormig afgedekte Vlaamse top onder schilddak
Warga
9005 PSGrote Buren 30
Pand met onlijste ingang en gesneden consoles aan de kroonlijst onder hoog zadel
Warga
9005 PBKerkbuurt 22
Sint-Martinuskerk, klok
Warga
9005 NWKleine Buren 19
Weduwenhofje van Vrouck van Popma
Warga
9005 PNGele Eker 2
Pand met hoog deel onder zadeldak tussen twee topgevels waarvan die aan de straa
Warga
9005 PLNieuwe Weg 4
Eenvoudig pand met zesruitsvensters onder zadeldak met voorschild waarboven tops
Warga
9005 NDLeeuwarderweg 61
Landelijk huis met omlijste ingang en zesruitsvensters onder omgaand schilddak m
Warga
9005 XSWartensterdyk 5
Jornahûs
Warga

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarMonumenten gemeente LeeuwardenMonumenten regio LeeuwardenMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: