Drimble

Publicaties WODC Publicaties WODC

Recente publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 Bronnen: Centraal Orgaan opvang AsielzoekersElsevier | NederlandNOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRD | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkEerste KamerKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieNederlandse grondwetParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragen

15 januari 2018

11:03
Publicaties WODC
Op grond van het bepaalde in artikel 431 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kunnen buitenlandse civielrechtelijke vonnissen...
☆ Publicaties WODC

12 januari 2018

13:03
Publicaties WODC
Naar aanleiding van de toename van het gebruik van zware wapens bij liquidaties in Nederland en bij (dreiging van) jihadistische aanslagen...
☆ Publicaties WODC
13:03
Publicaties WODC
Dit onderzoek analyseert de ervaringen van Westerse en vooral West-Europese landen (Frankrijk, België en Duitsland) met het uitroepen...
☆ Publicaties WODC

10 januari 2018

18:03
Publicaties WODC
De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Er zijn soms sterke...
☆ Publicaties WODC
10:03
Publicaties WODC
In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht van DGRR...
☆ Publicaties WODC

9 januari 2018

14:03
Publicaties WODC
De focus ligt in onderhavig onderzoek op de kans dat een delict bij de politie bekend wordt, de inspanningen die de politie pleegt...
☆ Publicaties WODC

27 december 2017

14:02
Publicaties WODC
Om het gebruik van gedragskennis te vergroten en effectief in te zetten is in dit rapport gekeken naar sociaal-psychologische kennis...
☆ Publicaties WODC

21 december 2017

11:05
Publicaties WODC
Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste...
☆ Publicaties WODC

20 december 2017

17:05
Publicaties WODC
In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie wordt...
☆ Publicaties WODC

19 december 2017

19:05
Publicaties WODC
Het doel van het voorbereidend onderzoek is inzicht te verkrijgen in methoden waarmee het aantal (jeugdige) daders van gedigitaliseerde...
☆ Publicaties WODC

18 december 2017

15:05
Publicaties WODC
De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk kaart. De centrale...
☆ Publicaties WODC
14:05
Publicaties WODC
Met de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) per 1 januari 2013 is het aantal ressorten en arrondissementen...
☆ Publicaties WODC
13:05
Publicaties WODC
In 2013 werd de ´Gerechtelijke Kaart´ van Nederland ingrijpend herzien. Het aantal arrondissementen en locaties waar kantonrechters...
☆ Publicaties WODC
11:05
Publicaties WODC
Er bestaat een samenstel van wettelijke en praktische maatregelen om tegemoet te komen aan de problematiek van de achterblijvers van vermiste...
☆ Publicaties WODC

14 december 2017

10:05
Publicaties WODC
Dit onderzoek betreft de uitvoering van National Risk Assessments voor Witwassen en Terrorismefinanciering (NRA´s). De eerste...
☆ Publicaties WODC
► Meer berichten van Publicaties WODC tref je aan op hun homepage https://www.wodc.nl/