Drimble

Publicaties WODC Publicaties WODC

Recente publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 Bronnen: NOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRefDag | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | PolitiekMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkPolitiek BlogKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragenCentrale Internet ConsultatieOnderzoeksraad

7 december 2016

16:02
Publicaties WODC
Doel van dit onderzoek is om actuele informatie te verzamelen over de facilitering van mobiele bendes, specifiek gericht op de Nederlandse...
Publicaties WODC

5 december 2016

15:02
Publicaties WODC
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de methoden en data die be-schikbaar en geschikt zijn voor de uitvoering van de eerste...
Publicaties WODC

30 november 2016

15:03
Publicaties WODC
Op 1 juli 2013 is de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO´s) in werking...
Publicaties WODC

14 november 2016

15:03
Publicaties WODC
In de monitor Monitor Jeugdcriminaliteit worden de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de periode 1997 tot 2015 in Nederland...
Publicaties WODC
13:03
Publicaties WODC
De doelstelling van dit onderzoek is de kennis over het signaleren en detecteren van jihadisme in de Nederlandse vreemdelingenketen...
Publicaties WODC

4 november 2016

13:03
Publicaties WODC
De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid en van cijfers...
Publicaties WODC

2 november 2016

10:03
Publicaties WODC
Deze pilot heeft als doel om op basis van registratiegegevens de groep 18- tot 23-jarigen die in het eerste jaar na invoering van het adolescentenstra
Publicaties WODC
10:03
Publicaties WODC
Het doel van dit onderzoek is om al in een relatief vroeg stadium na de invoering van het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht inzicht...
Publicaties WODC

26 oktober 2016

12:07
Publicaties WODC
Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen wanneer...
Publicaties WODC

20 oktober 2016

12:05
Publicaties WODC
Om te bepalen of een versoepeling van de huidige invulling van de grondslagleer mogelijk en wenselijk is, is onderzoek geboden. Daarbij...
Publicaties WODC

19 oktober 2016

18:05
Publicaties WODC
De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt: 1.Wat zijn de mogelijke gevolgen (maatschappelijk, juridisch, economisch enz.) van de digitaliserin
Publicaties WODC
17:05
Publicaties WODC
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het sociale mediagebruik van asielmigranten uit Syriƫ in relatie tot hun migratiebesluitvor
Publicaties WODC
11:05
Publicaties WODC
Het onderzoek heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de stand van zaken in Nederland in het civielrechtelijke hoger beroep....
Publicaties WODC

17 oktober 2016

12:05
Publicaties WODC
Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving... Ook op: Kamerstukken Rijksoverheid
Publicaties WODC

13 oktober 2016

17:02
Publicaties WODC
Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor de Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)...
Publicaties WODC
Rode PijlMeer berichten van Publicaties WODC tref je aan op hun homepage https://www.wodc.nl/