Drimble

Publicaties WODC Publicaties WODC

Recente publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 Bronnen: Centraal Orgaan opvang AsielzoekersNOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRD | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkPolitiek BlogKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragenCentrale Internet ConsultatieOnderzoeksraad

21 september 2017

12:06
Publicaties WODC
Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar de technische en operationele mogelijkheden voor het verbeteren van communicatie...
Publicaties WODC

20 september 2017

03:06
Publicaties WODC
In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht van DGRR...
Publicaties WODC

14 september 2017

18:03
Publicaties WODC
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties... Ook op: Kamerstukken
Publicaties WODC

13 september 2017

17:03
Publicaties WODC
Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de omvorming...
Publicaties WODC

12 september 2017

17:03
Publicaties WODC
Dit onderzoek betreft de factoren en overwegingen die een rol spelen bij volwassenslachtoffers van zedenmisdrijven om het delict wel of niet...
Publicaties WODC
11:03
Publicaties WODC
Gedurende de periode januari tot en met april 2017 werd in de jeugdstrafrechtketen een pilot uitgevoerd met betrekking tot de screening...
Publicaties WODC

11 september 2017

11:03
Publicaties WODC
De manifestatie van het salafisme zorgt voor een aanhoudend maatschappelijk en politiek debat, in Nederland en daarbuiten. Het kabinet...
Publicaties WODC

5 september 2017

15:03
Publicaties WODC
Hoe kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding? De pilot ´Recht doen aan je kind: In een week nieuw...
Publicaties WODC

4 september 2017

10:03
Publicaties WODC
For some years a cyber threat actor typology is used in the annual Cyber Security Assessment Netherlands. It has evolved over time...
Publicaties WODC

28 augustus 2017

18:02
Publicaties WODC
Sinds 1 april 2000 heeft Nederland als eerste Europese natie een Nationaal rapporteur op het gebied van mensenhandel. Op grond van artikel...
Publicaties WODC

22 augustus 2017

16:06
Publicaties WODC
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vermoedelijk oververtegenwoordigd in het justitiële domein, maar exacte aantallen...
Publicaties WODC
11:06
Publicaties WODC
In de nota die de contouren schetst van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering in het kader van het programma...
Publicaties WODC

21 augustus 2017

17:06
Publicaties WODC
Het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid inzake coffeeshops worden sinds 1999 gevolgd via een aantal metingen. De laatste...
Publicaties WODC
17:06
Publicaties WODC
Op 1 januari 2017 is de Wet middelentesten bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol-...
Publicaties WODC

14 augustus 2017

13:05
Publicaties WODC
Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een stormachtige...
Publicaties WODC
Rode PijlMeer berichten van Publicaties WODC tref je aan op hun homepage https://www.wodc.nl/