Drimble

Publicaties WODC Publicaties WODC

Recente publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 Bronnen: NOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRefDag | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | PolitiekMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkPolitiek BlogKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragenCentrale Internet ConsultatieOnderzoeksraad

20 oktober 2016

12:05
Publicaties WODC
Om te bepalen of een versoepeling van de huidige invulling van de grondslagleer mogelijk en wenselijk is, is onderzoek geboden. Daarbij...
Publicaties WODC

19 oktober 2016

18:05
Publicaties WODC
De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt: 1.Wat zijn de mogelijke gevolgen (maatschappelijk, juridisch, economisch enz.) van de digitaliserin
Publicaties WODC
17:05
Publicaties WODC
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het sociale mediagebruik van asielmigranten uit Syrië in relatie tot hun migratiebesluitvor
Publicaties WODC
11:05
Publicaties WODC
Het onderzoek heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de stand van zaken in Nederland in het civielrechtelijke hoger beroep....
Publicaties WODC

17 oktober 2016

12:05
Publicaties WODC
Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving... Ook op: Kamerstukken Rijksoverheid
Publicaties WODC

13 oktober 2016

17:02
Publicaties WODC
Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor de Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)...
Publicaties WODC

12 oktober 2016

15:01
Publicaties WODC
De vraagstelling die ten grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd door Pro Facto, is: In hoeverre blijkt op grond...
Publicaties WODC

10 oktober 2016

12:01
Publicaties WODC
Eerder onderzoek laat zien dat schadeverhaal via de civiele rechter een voor particulieren vaak een moeilijk begaanbare weg is. Dit vergroot...
Publicaties WODC

28 september 2016

10:06
Publicaties WODC
Het voorliggende rapport bestaat uit twee deelrapporten. In het eerste deelrapport wordt verslag gedaan van het kwalitatieve onderzoek...
Publicaties WODC

21 september 2016

12:02
Publicaties WODC
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van (invulling van) de dierenpolitie en wetgeving en uitvoeringsbesluiten op het vlak van de handhaving...
Publicaties WODC

19 september 2016

15:01
Publicaties WODC
Binnen het justitiedomein krijgen slachtoffers, daders en andere betrokkenen de laatste jaren meer mogelijkheden om op een persoonlijke...
Publicaties WODC

15 september 2016

17:01
Publicaties WODC
Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van heling voor...
Publicaties WODC
17:01
Publicaties WODC
Dit onderzoek heeft als doel om ter beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer informatie te verzamelen ter verklaring van de daling...
Publicaties WODC

13 september 2016

14:05
Publicaties WODC
Tegen de achtergrond van de fundamentele herziening van de kansspelwetgeving die aanstaande is, bestaat de behoefte om nog vóór de nieuwe...
Publicaties WODC

12 september 2016

18:05
Publicaties WODC
Het Nederlandse Gezins - en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in groten...
Publicaties WODC
Rode PijlMeer berichten van Publicaties WODC tref je aan op hun homepage https://www.wodc.nl/