Drimble

SGP Nieuws

Een overzicht van de meest recente berichten geschreven over de SGP met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

 Bronnen: SGP nieuwsberichten
08:32
RD | Politiek
Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht heeft Nederland altijd minimaal drie christelijke partijen gekend. Nog in 1948 waren...

23 juni 2017

15:33
Powned TV
Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft een inbreker in de Tweede Kamer tegengehouden en aan de beveiliging kunnen overdragen.Het...
15:24
The Post Online
Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft een inbreker in de Tweede Kamer tegengehouden en aan de beveiliging kunnen overdragen.... Ook op: RD | Politiek
15:22
Republiek Allochtonië
Voor de liefhebbers: gisteren debatteerde de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over de aanpak van discriminatie. Bekijk het debat...
13:16
Kamerstukken
34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 S VERSLAG VAN EEN NADER...
10:45
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de keuringsplicht voor noodstroomaggregaten...

22 juni 2017

12:57
Kamerstukken
21 501-20 Europese Raad Nr. 1235 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN BISSCHOP Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging,...
12:51
Kamerstukken
21 501-20 Europese Raad Nr. 1236 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende...
10:32
RD | Politiek
Het kabinet voelt er niet voor om samen met andere noordelijke EU-lidstaten een „breed en bestendig front” te vormen tegen de Frans-Duitse...
08:09
Kamerstukken
33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap...
00:27
Christelijk Nieuws
‘Eindelijk boter bij de vis’, zo reageert SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf op de brief van minister Kamp over de ruggensteun van het kabinet...

21 juni 2017

17:23
Republiek Allochtonië
Door Ewoud Butter Een meerderheid in de Eerste Kamer, bestaande uit VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChrsitenUnie en 50 PLUS ging gisteren... Ook op: Krapuul
16:43
VOS ABB
De SGP heeft mede op initiatief van VOS/ABB Kamervragen gesteld over de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie.
16:25
Nieuwe Oogst
De SGP-fractie in de Tweede Kamer dringt aan op het terugdraaien van de vierjaarlijkse keuringsplicht voor noodstroomaggregaten. Woensdag...
15:27
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 ; Motie; Motie...


    Twitter Volg SGP Nieuws op Twitter