Drimble

Kamerstukken Rijksoverheid Kamerstukken Rijksoverheid

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl

 Bronnen: Achterkamertjes.nlNOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRefDag | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkPolitiek BlogKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragenCentrale Internet ConsultatieOnderzoeksraad

28 april 2017

17:34
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Koenders (BZ) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan van de goedkeuring van het verdrag tussen...
Kamerstukken Rijksoverheid
17:34
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Koenders (BZ) beantwoordt Kamervragen van de leden Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Ten Broeke (VVD), Voordewind (ChristenUnie),...
Kamerstukken Rijksoverheid
17:22
Kamerstukken Rijksoverheid
Ministers Koenders (BZ) biedt de Tweede Kamer een reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 6 april...
Kamerstukken Rijksoverheid
16:58
Kamerstukken Rijksoverheid
Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Kamer over de verzending van de brief APA/ATR verschijningsvormen 2017.
Kamerstukken Rijksoverheid
16:34
Kamerstukken Rijksoverheid
Staatssecretaris van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2016 van het Faunafonds, inclusief de jaarrekening.
Kamerstukken Rijksoverheid
13:16
Kamerstukken Rijksoverheid
Antwoorden van staatssecretaris van Dam (EZ) op de vragen van het Kamerlid Bruins (Christen Unie) over het rapen van oesters.
Kamerstukken Rijksoverheid
13:04
Kamerstukken Rijksoverheid
Staatssecretaris van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek naar mogelijkheden om weidegang te stimuleren.
Kamerstukken Rijksoverheid
12:52
Kamerstukken Rijksoverheid
Brief van staatssecretaris van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer over de uitgaven van het Diergezondheidsfonds over de jaren 2015 en 2016.
Kamerstukken Rijksoverheid
12:40
Kamerstukken Rijksoverheid
Staatssecretaris van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de zwerfkattenproblematiek in Nederland.
Kamerstukken Rijksoverheid
12:00
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over twee recente rapporten van Transparency...
Kamerstukken Rijksoverheid
10:59
Kamerstukken Rijksoverheid
Brief van staatssecretaris van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017.
Kamerstukken Rijksoverheid
08:59
Kamerstukken Rijksoverheid
Deze Kamerbrief bevat de eerste kwartaalrapportage over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 met de monitor fosfaatreductiepakket...
Kamerstukken Rijksoverheid

26 april 2017

17:34
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt een brief over afgifte vergunning voor export militair materieel...
Kamerstukken Rijksoverheid
17:34
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017, aan de Tweede...
Kamerstukken Rijksoverheid
17:28
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er binnen de gehele overheid...
Kamerstukken Rijksoverheid
Rode PijlMeer berichten van Kamerstukken Rijksoverheid tref je aan op hun homepage http://www.rijksoverheid.nl/