Drimble

Partij voor de Dieren Nieuws

Een overzicht van de meest recente berichten over de Partij voor de Dieren met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

 Bronnen: Partij voor de Dieren

21 maart 2018

16:59
Kamerstukken Rijksoverheid
Partij voor de Dieren
Afschrift van de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Eerste Kamer. In deze brief staan de antwoorden...
16:53
Kamerstukken Rijksoverheid
Partij voor de Dieren
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer zijn antwoorden op vragen van Eerste Kamerleden van SP, PvdD en Groenlinks naar aanleiding...
14:36
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 800 Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees parlement en de Raad...
14:17
Kamerstukken Rijksoverheid
Partij voor de Dieren
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een brief over de wenselijkheid om tot nieuwe modellen te komen voor de ontwikkeling...
14:00
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 852 Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse...
14:00
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders...
13:42
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 737 Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internat
13:36
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 424 Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek...
13:24
Tweede Kamer | Beantwoorde vragen
Partij voor de Dieren
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onderzoek...
13:13
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade...
13:13
Kamerstukken
Partij voor de Dieren
34 769 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie...
12:05
Gelderlander | Show
Partij voor de Dieren
Bekend Nederland haast zich vandaag massaal naar de stembus om een stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en ze houden... Ook op: AD | Celebs
11:36
De Hoefslag
Partij voor de Dieren
De gemeenteraad van Amsterdam stemde vorige week in met het voorstel van de Partij voor de Dieren de paardenkoets uit Amsterdam te bannen....
10:39
Joop.nl
Partij voor de Dieren
Nida-raadslid Nourdin El Ouali heeft ondanks het behalen van veruit de meeste publieksstemmen, niet de verkiezing voor Beste Raadslid...
09:54
Maghreb.NL
Partij voor de Dieren
Lijsttrekker Nourdin El Ouali van de Rotterdamse partij NIDA is toch niet het Beste Raadslid van Nederland geworden. In de finale riep...