Drimble

50Plus Nieuws

Een overzicht van de meest recente berichten over 50Plus met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

 Bronnen: 50Plus

20 juli 2017

15:47
Kamerstukken
50Plus
27 625 Waterbeleid Nr. 405 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu...
15:23
Kamerstukken
50Plus
32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 376 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken...
08:23
Kamerstukken
50Plus
34 104 Langdurige zorg 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 189 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 juli...

19 juli 2017

16:17
Kamerstukken
50Plus
34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing...
12:13
Shownieuws
50Plus
Henk Krol heeft een flinke uitdaging voor de kiezen gekregen toen hij woensdag probeerde op zijn werkplek te komen. Het lijkt wel wat op apenkooien...
09:11
Kamerstukken
50Plus
Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman...

18 juli 2017

08:41
Kamerstukken
50Plus
34 686 Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOV

17 juli 2017

16:11
Kamerstukken
50Plus
34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 Nr. 19 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld...
14:53
Kamerstukken
50Plus
34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst AC VERSLAG VAN EEN NADER...

16 juli 2017

11:43
GeenStijl
50Plus
De Eerste Kamer stemde afgelopen week in met de wet die het voor de inlichtingendiensten mogelijk moet maken om grote hoeveelheden...

14 juli 2017

10:03
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
50Plus
Vragen van de leden Van Brenk en Van Rooijen (beiden 50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht...

13 juli 2017

15:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
50Plus
De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ´Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool´...
15:36
Provincie Noord-Brabant | Recente documenten
50Plus
Schriftelijke vragen van W.A.A.M. van Overveld namens de Statenfractie van 50PLUS over ahri-procedure Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven...

12 juli 2017

22:13
Lang Leve Europa!
50Plus
Gisteren is officieel door de eerste kamer gejaagd, het sleepnet waarmee de inlichtingendiensten iedereen in Nederland systematisch...
14:05
Powned TV
50Plus
Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de omstreden aftapwet die de AIVD en MIVD meer mogelijkheden geeft om internetverkeer...