Drimble

Faillissementen in Koudum (Molkwerum)

Overzicht van de laatste bedrijven in de wijk Koudum (Molkwerum) die failliet zijn verklaard of in staat van insolventie verkeren. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over wijk koudum (molkwerum)

Overzicht recente faillissementen en surseances in de wijk Koudum (Molkwerum)

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in de wijk Koudum (Molkwerum) in de gemeente Súdwest-Fryslân. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Koudum (Molkwerum)

WijzigingBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
14-03-2018Van Der Lei Facility BV
Kramerswei, Koudum
Koudum58386092
16-08-2017J.m. Semplonius Holding BV
Kerkhoflaan, Koudum
Koudum01141253
26-04-2017Co-operatief BV
Kramerswei, Koudum
Koudum55293913
06-08-2014Dijkstra Koudum BV
Bovenburen, Koudum
Koudum01154960
06-08-2014Dijkstra-koudum Materieel BV (hodn Dijkstra Handel)
Bovenburen, Koudum
Koudum01154959
06-08-2014Loonbedrijf Dijkstra-koudum BV (hodn Dijkstra Tuin & Park)
Bovenburen, Koudum
Koudum01041958
18-09-2013Bouwbedrijf Th De Vries & Zonen BV
Murk Lelszpad, Koudum
Koudum01010739

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarFaillissementen gemeente Súdwest-FryslânFaillissementen regio SneekFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Sneek:

   Regio's in de provincie Friesland: