Drimble

Faillissementen in Hommerts

Overzicht van de laatste bedrijven in Hommerts die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over hommerts

Overzicht recente faillissementen en surseances in Hommerts

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in Hommerts. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Hommerts

WijzigingBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
10-07-2019De Keukenier (h.o.d.n.) (voorheen)
Jeltewei, Hommerts
Hommerts01122414
09-03-2016Js Venture BV (hodn V.o.f. Hego Handel)
Jeltewei, Hommerts
Hommerts61654477
09-03-2016Kn Venture BV (hodn V.o.f. Hego Handel)
Jeltewei, Hommerts
Hommerts61654205
09-03-2016V.o.f. Hego Handel
Jeltewei, Hommerts
Hommerts01117548
10-09-2014Kaashandel Wietze Dijkstra
Hettingawei, Hommerts
Hommerts54912210
19-03-2014Fdw Schilderwerken BV
De Toer, Hommerts
Hommerts50982044
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarFaillissementen gemeente Súdwest-FryslânFaillissementen regio SneekFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Sneek:

   Regio's in de provincie Friesland: