Drimble

Faillissementen in Heeg

Overzicht van de laatste bedrijven in Heeg die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over heeg

Overzicht recente faillissementen en surseances in Heeg

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in Heeg. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Heeg

WijzigingBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
23-05-2019Navigare Necesse Est BV In Liquidatie (h.o.d.n. Corona Maris) (voorheen)
De Burd, Heeg
Heeg01034872
08-05-2019M-tech Lasservice (h.o.d.n.)
It Fjild, Heeg
Heeg55912907
11-07-20187-i Business Service (h.o.d.n.) (voorheen)
Lytshuzen, Heeg
Heeg30231106
30-08-2017Synthermediair BV
Lytshuzen, Heeg
Heeg17076807
20-07-2016Hodn Refill Wuring
Weisleatstrjitte, Heeg
Heeg01165091
15-06-2016P.v.o.-nowee BV (hodn Prins Van Oranje Jachtservice)
It Bűtlân, Heeg
Heeg01102611
23-03-2016Rapsody Shipyard BV
It Bűtlân, Heeg
Heeg01077385
14-10-2015Bouwgroep 2000 BV
Koaldyk, Heeg
Heeg01084182
01-04-2015Jachthaven Stella Nova BV
De Draei, Heeg
Heeg01079381
18-02-2015Stella Nova Beheer BV
De Draei, Heeg
Heeg01078162
07-01-2015Winterberging Heeg BV
It Bűtlân, Heeg
Heeg01102617
17-12-2014Jachtbemiddeling Heeg BV
It Bűtlân, Heeg
Heeg01077386
30-07-2014Rapsody Yachts International BV
It Bűtlân, Heeg
Heeg01139513
23-10-2013T Steenbeek Beheer BV
Djipsleatswei, Heeg
Heeg01069733
23-10-2013Houtindustrie Van De Witte Buitenpost BV
Djipsleatswei, Heeg
Heeg01111550
23-10-2013Van De Witte Buitenpost Beheer BV
Djipsleatswei, Heeg
Heeg01003095
07-11-2012Tyvano BV
De Draei, Heeg
Heeg01056790
07-11-2012Js Postma/postma Beheer BV
De Draei, Heeg
Heeg01078409
07-11-2012Sterke Yerke BV
De Draei, Heeg
Heeg01079402
17-09-2008Scheeps- En Caravanstoffeerderij Windroos VOF
Gouden Boaijum, Heeg
Heeg01082678
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarFaillissementen gemeente Súdwest-FryslânFaillissementen regio SneekFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Sneek:

   Regio's in de provincie Friesland: