Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Dantumadiel (Dantumadeel)

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Dantumadiel

informatie alleen over gemeente dantumadiel

Bestemmingsplannen in de gemeente Dantumadiel

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Dantumadiel (Dantumadeel)

DatumGemeenteTitel
09-01-2020Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Lytse Buorren 3 (wijzigen bestemming)
wijzigingsplan | ontwerp
12-12-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Nieuwstad 82, Burgum (wijziging ligging bouwperceel)
wijzigingsplan | ontwerp
05-12-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Reade Hoas 18 te Gytsjerk (wijzigen bestemming)
wijzigingsplan | ontwerp
14-11-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Gaestmabuorren 2 te Burgum (wijziging ligging bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
06-11-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Woonvisie 2019 - 2024
structuurvisie | geconsolideerd
16-10-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Ruimtelijke onderbouwing Freiahôf Feanwâlden (Veenwouden)
omgevingsvergunning | vastgesteld
26-09-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, fietspad Singelshoek te Ryptsjerk (wijzigen agrarische- en tuinbestemming in een verkeersbestemming)
wijzigingsplan | ontwerp
24-09-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Bestemmingsplan Lytsegeast 12 te Tytsjerk (wijzigen bestemming van wonen naar agrarisch)
wijzigingsplan | ontwerp
23-09-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, De Streek 33, Hurdegaryp (wijzigen bestemming van agrarisch naar wonen)
wijzigingsplan | ontwerp
11-07-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)De Wjukken, Suwâld (wijzigen bestemming voor het aanpassen van de goothoogte)
wijzigingsplan | vastgesteld
09-07-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, perceel ten noorden van Rijksstraatweg 41 te Noardburgum (aanbrengen bouwvlak t.b.v. woning)
wijzigingsplan | ontwerp
20-06-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Hurdegaryp (Hardegarijp) Rijksstraatweg 239
bestemmingsplan | ontwerp
28-05-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)De Westereen (Zwaagwesteinde) - Ferbiningspaad
bestemmingsplan | ontwerp
02-05-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Bestemmingsplan Rinsumageast (Rinsumageest)
bestemmingsplan | ontwerp
17-04-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Achterweg 12, Jistrum (verplaatsen bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
17-04-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Buitenopslag Achterwei 13 Driezum (Driesum)
bestemmingsplan | ontwerp
28-03-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan Hillamaweg 72, Burgum (Bergum)
wijzigingsplan | ontwerp
28-03-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2017, Aldemiede 16, Tytsjerk (uitbreiding bouwvlak en toevoeging aanduiding 2e bedrijfswoning)
wijzigingsplan | ontwerp
28-03-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Hurdegaryp (Hardegarijp), Reidroas (wijziging bestemming ten behoeve van realisatie school Tjalling Koopmans College)
bestemmingsplan | vastgesteld
26-03-2019Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Seadwei
bestemmingsplan | voorontwerp

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio DrachtenBestemmingsplannen provincie Friesland

Gemeenten in de regio Drachten:

Regio's in de provincie Friesland: