Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Dantumadiel

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Dantumadiel

menu gemeente dantumadiel

Bestemmingsplannen in de gemeente Dantumadiel

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Dantumadiel

DatumGemeenteTitel
28-02-2018TietjerksteradeelOmgevingsvergunning Moark 15 te Feanwâlden
omgevingsvergunning | vastgesteld
23-01-2018TietjerksteradeelMunewei 21 te De Falom
omgevingsvergunning | vastgesteld
18-01-2018TietjerksteradeelPolderdijk 8, Sumar (wijziging ligging bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
12-12-2017TietjerksteradeelWijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Langelaan 6/8 Burgum (wijziging bestemming)
wijzigingsplan | ontwerp
27-11-2017TietjerksteradeelWijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, De Broek 1 te Garyp (wijziging bestemming)
wijzigingsplan | ontwerp
09-11-2017TietjerksteradeelBestemmingsplan Omgeving Hubo te Feanwâlden
bestemmingsplan | ontwerp
06-11-2017TietjerksteradeelBestemmingsplan Oastersingel 11A, De Westereen
bestemmingsplan | ontwerp
19-10-2017TietjerksteradeelDamwald - Trekwei (paardenhouderij - plusboerderij)
bestemmingsplan | ontwerp
13-10-2017TietjerksteradeelBestemmingsplan Salomon Levystrjitte_Herstructurering
bestemmingsplan | ontwerp
06-10-2017TietjerksteradeelUitbreiding woning Willemstrjitte 72 te Damwâld
omgevingsvergunning | vastgesteld
25-09-2017TietjerksteradeelOentsjerk, Rengersweg (aanbrengen bouwvlak ten noorden van het pand Rengersweg 2)
bestemmingsplan | ontwerp
18-09-2017TietjerksteradeelIt Heechsâ 68 (verplaatsen bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
13-09-2017TietjerksteradeelOentsjerk, De Pleats (wijziging aantal woningen noordelijke bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
23-08-2017TietjerksteradeelWijzigingsplan landerijen van Mts. Van der Weg van Agrarisch naar Natuur
wijzigingsplan | ontwerp
31-07-2017TietjerksteradeelBestemmingsplan Suderwei 2 te Feanwâlden
bestemmingsplan | ontwerp
18-07-2017TietjerksteradeelRyptsjerk, Binnendijk 8 (aanbrengen bouwvlak ten oosten van het perceel Binnendijk 8)
wijzigingsplan | ontwerp
13-06-2017TietjerksteradeelInialoane 43 (wijziging ligging bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
01-06-2017TietjerksteradeelOmgevingsvergunning nieuwbouw twee-onder-één-kap-woning aan De Mieden 15-17 te Oentsjerk
omgevingsvergunning | vastgesteld
30-05-2017TietjerksteradeelCorrectieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013
bestemmingsplan | voorontwerp
30-05-2017TietjerksteradeelNoardburgum, waterpark Zwartkruis
bestemmingsplan | ontwerp

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio DrachtenBestemmingsplannen provincie Friesland

Gemeenten in de regio Drachten:

Regio's in de provincie Friesland: