Drimble

Wijken en buurten in de Gemeente Dantumadiel

Bekijk specifieke informatie per wijk of per buurt in deze gemeente.

menu gemeente dantumadiel

Overzicht buurten en wijken in de Gemeente Roodkerk

We hebben het nieuws nog lokaler proberen te maken door de mogelijkheid te bieden ook informatie op buurt- en wijkniveau aan te bieden. Dit hebben wij ook gedaan in de Gemeente Roodkerk. Voor de indicatie van de buurten en wijken hebben wij aangesloten bij de officiëe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het bekijken van de informatie per postcode, ga eerst naar de buurt en kies de gewenste postcode uit de lijst.


Top 10's van buurten in de gemeente op basis van statistieken CBS (2013)

Aantal inwoners01. Burgum - 9515
02. Hurdegaryp - 4545
03. Gytsjerk - 2190
04. Oentsjerk - 1785
05. Garyp - 1580
06. Noordburgum - 1420
07. Tytsjerk - 1355
08. Eastermar - 1290
09. Sumar - 940
10. Verspreide huizen Noordburgum - 785

Gemiddelde WOZ-waarde01. Verspreide huizen Burgum - 339.000 euro
02. Verspreide huizen Eastermar - 333.000 euro
03. Verspreide huizen Garyp - 327.000 euro
04. Verspreide huizen Tytsjerk - 296.000 euro
05. Verspreide huizen Hurdegaryp - 287.000 euro
06. Verspreide huizen Sumar - 285.000 euro
07. Verspreide huizen Wyns - 279.000 euro
08. Verspreide huizen Noordburgum - 274.000 euro
09. Verspreide huizen Jistrum - 274.000 euro
10. Suw?ld - 248.000 euro

Percentage koopwoning01. Verspreide huizen Garyp - 94%
02. Verspreide huizen Aldtsjerk - 94%
03. Verspreide huizen Tytsjerk - 91%
04. Verspreide huizen Ryptsjerk - 88%
05. Verspreide huizen M?nein - 88%
06. Verspreide huizen Eastermar - 87%
07. Verspreide huizen Hurdegaryp - 87%
08. Tytsjerk - 87%
09. Verspreide huizen Sumar - 86%
10. Verspreide huizen Gytsjerk - 86%

Percentage huur
woningbouwcorp.
01. Burgum - 29%
02. Sumar - 28%
03. Oentsjerk - 27%
04. Jistrum - 25%
05. M?nein - 24%
06. Noordburgum - 23%
07. Eastermar - 23%
08. Rypsjerk - 21%
09. Gytsjerk - 21%
10. Aldtsjerk - 20%

Inwoners per km201. Burgum - 2382
02. Hurdegaryp - 1488
03. Garyp - 1105
04. Gytsjerk - 1090
05. Noordburgum - 1068
06. Oentsjerk - 943
07. Jistrum - 828
08. M?nein - 622
09. Sumar - 504
10. Aldtsjerk - 453

Personen ouder dan 65 jaar01. Oentsjerk - 29%
02. Verspreide huizen Noordburgum - 25%
03. Burgum - 23%
04. Hurdegaryp - 22%
05. Gytsjerk - 22%
06. Tytsjerk - 22%
07. Verspreide huizen Gytsjerk - 21%
08. M?nein - 20%
09. Verspreide huizen Ryptsjerk - 20%
10. Verspreide huizen Wyns - 19%

Niet-westerse allochtonen01. Burgum - 5%
02. Verspreide huizen Tytsjerk - 4%
03. Hurdegaryp - 3%
04. Oentsjerk - 2%
05. Gytsjerk - 2%
06. Verspreide huizen Jistrum - 2%
07. Sumar - 2%
08. Verspreide huizen Noordburgum - 1%
09. Noordburgum - 1%
10. Jistrum - 1%

Uitkeringen WWB01. Burgum - 220
02. Hurdegaryp - 90
03. Gytsjerk - 30
04. Eastermar - 30
05. Garyp - 20
06. Oentsjerk - 20
07. M?nein - 20
08. Noordburgum - 20
09. Sumar - 20
10. Verspreide huizen Noordburgum - 10

Nieuwbouw (vanaf 2000)01. Oentsjerk - 25%
02. Verspreide huizen Jistrum - 17%
03. Sumar - 15%
04. Suw?ld - 14%
05. Burgum - 13%
06. Eastermar - 12%
07. Verspreide huizen Eastermar - 11%
08. Garyp - 10%
09. Jistrum - 10%
10. Verspreide huizen Wyns - 10%

Meer informatie per wijk of buurt in gemeente Dantumadiel:

    Plaatsen in de gemeente Dantumadiel:

    Gemeenten in de regio Drachten:

    Regio's in de provincie Friesland: