Sportnieuws Exmorra

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Exmorra.

informatie alleen over exmorra
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Sportnieuws uit Exmorra

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over Exmorra. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

29 augustus 2021

11:30
Kaatsnieuws
Twee NK´s en de Huizumer cupdag stonden dit weekend op het programma. Voor de jeugd was het alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen....
☆ Kaatsnieuws

28 augustus 2021

21:06
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Het partuur van Exmorra heeft zaterdagmiddag het NK junioren gewonnen. Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

24 juli 2021

13:30
Kaatsnieuws
In Pingjum wordt het NK Meisjes verkaatst. Welke afdeling wordt de opvolger van Easterein, de winnaar in 2019? 1. Workum 5-2 | 6-6 2. Exmorra...
☆ Kaatsnieuws

13 juli 2021

21:30
Kaatsnieuws
Het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor jongens wordt zaterdag in Bitgum (Beetgum) gehouden. Dronryp (Dronrijp) won het laatste NK. Op de lijst...
☆ Kaatsnieuws

3 juli 2021

18:25
Kaatsnieuws
1. Achlum 5-1 | 6-4 2. Sexbierum-Pietersbierum 3. Raerd (Rauwerd) 5-1 | 6-6 4. Anjum 5. Mantgum 0-5 | 4-6 6. Dronryp (Dronrijp) 7. Minnertsga...
☆ Kaatsnieuws

12 juni 2021

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 11 juni 2021) de volgende 100 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

5 juni 2021

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 4 juni 2021) de volgende 81 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

16 mei 2021

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (zaterdag 15 mei 2021) de volgende 84 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

4 mei 2021

17:01
Friesch Dagblad
Sport Als episch centrum van de veelgeprezen Aldfaers Erf Route bouwde Exmorra de laatste vijf decennia nationale bekendheid op. Maar...
☆ Friesch Dagblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarSportnieuws gemeente Súdwest-FryslânSportnieuws regio SneekSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: