Drimble

Overlijdensberichten in Exmorra

Een lijst van overlijdensberichten in Exmorra. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over exmorra

Overlijdensberichten in Exmorra

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Exmorra

DatumNaam
3 feb 2019

Pieter Dijkstra

12 februari 1939 (Ferwert) - 3 februari 2019 (Exmorra)

Bericht gepubliceerd op 6 februari 2019 in Bolswards Nieuwsblad, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
28 mei 2018

Sjoukje Holwerda-Postma

3 april 1943 (Exmorra) - 28 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 31 mei 2018 in Friesch Dagblad
26 feb 2018

Tjalling Peter Tjalsma

13 mei 1957 (Exmorra) - 26 februari 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 1 maart 2018 in Noordoostpolder
7 jan 2018

IJbeltje Horjus-Feenstra

8 januari 1929 (Exmorra) - 7 januari 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 10 januari 2018 in Friesch Dagblad
7 jan 2018

Jeltje Postma-Feenstra

10 februari 1936 (Exmorra) - 7 januari 2018 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 11 januari 2018 in Balkster Courant, Friesch Dagblad, Zuidwest-Friesland Combinatie
17 sep 2017

Ysbrand Haagsma

8 juni 1944 (Exmorra) - 17 september 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 20 september 2017 in Leeuwarder Courant
12 jul 2017

Fopkje Kooistra-de Jong

21 augustus 1955 (Lollum) - 12 juli 2017 (Exmorra)

Bericht gepubliceerd op 15 juli 2017 in Leeuwarder Courant
25 mrt 2017

Sjoukje Scheepvaart-van `t Zet

9 maart 1936 (Exmorra) - 25 maart 2017 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd op 28 maart 2017 in Leeuwarder Courant
1 okt 2016

Ulbe Wijnja

4 juli 1943 (Exmorra) - 1 oktober 2016 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2016 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
16 jul 2016

Djurre O. Postma

10 april 1931 (Exmorra) - 16 juli 2016 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 19 juli 2016 in Leeuwarder Courant
15 mei 2016

Pum (Tjalling) Bergsma

21 december 1939 (Exmorra) - 15 mei 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 19 mei 2016 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
17 feb 2016

Tjalke Hessel Bergsma

24 maart 1943 (Exmorra) - 17 februari 2016 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 20 februari 2016 in Leeuwarder Courant
18 aug 2015

Siep (Sijbrigje) Wijngaarden-de Boer

31 mei 1917 (Exmorra) - 18 augustus 2015 (Franeker)

Bericht gepubliceerd op 20 augustus 2015 in Leeuwarder Courant
16 jun 2015

Janny van `t Zet-Kooistra

28 oktober 1934 (Exmorra) - 16 juni 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 juni 2015 in Leeuwarder Courant
9 feb 2015

Anne Gietema

24 februari 1916 (Exmorra) - 9 februari 2015 (Driebergen)

Bericht gepubliceerd op 12 februari 2015 in Friesch Dagblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: