Drimble

Sportnieuws IJsbrechtum

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Ijsbrechtum.

informatie alleen over ijsbrechtum

Sportnieuws uit IJsbrechtum

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over IJsbrechtum. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

17 mei 2019

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 16 mei 2019) de volgende 50 bekendmakingen gepubliceerd:...

13 mei 2019

21:36
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Anja Rusticus winnaar klaverjascompetitie Old Vic. Vrijdag avond 11 mei j.l. werd het seizoen van klaverjasclub Old Vic afgesloten...

7 mei 2019

10:00
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Jelte van der Veen uit Sneek en de uit Ysbrechtum (IJsbrechtum) afkomstige Frederieke Paques en Robynn Sterenberg hebben de afgelopen...

2 mei 2019

21:36
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Zondag 28 april was het dan zover. Na de bescheiden fuif van Alexander was het tijd om de sportkleren, de handschoen en het balgevoel...

28 april 2019

18:34
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Feestelijke Kooruitvoering op donderdag 25 april jl. met een enthousiaste lezing van Huite Zonderland en hij speelde trompet! Het Dorpshuis...

12 april 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 11 april 2019) de volgende 47 bekendmakingen gepubliceerd:...

7 april 2019

21:35
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Buiten is het rond de 20oC maar binnen in It Nije Formidden wanen we ons in winterse sferen. In de grote zaal is een heuse Curling...

18 maart 2019

18:33
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Seizoensrecord Minke Boonstra bij Old Vic Tijdens de kaartavond van Klaverjasclub Old Vic van 15 maart j.l. vestigde Minke Boonstra...

7 maart 2019

14:35
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Hoewel het er even op leek de afgelopen tijd dat we de schaatsen konden onderbinden heeft dit zich niet doorgezet. We zijn een actieve...

18 februari 2019

19:32
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Vrijdagavond 15 februari j.l. werd er weer gekaart bij klaverjasclub Old Vic in het dorpshuis. Er werd aan zeven tafels gekaart. Na drie...

12 februari 2019

08:31
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
YES!!! WIJ zijn weer ingeloot voor de Poiesz jeugd sponsor actie! Wij vragen daarom iedereen: spaar Jeugd Sponsor Munten voor onze...

5 februari 2019

20:33
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
5 februari 2019 Uitstel voor de uitvoering van ´t Is sa ´t falt Beste dorpsgenoten, Door plotselinge, ernstige omstandigheden voor...

13 januari 2019

18:58
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Jan Blanksma uit Ysbrechtum (IJsbrechtum) heeft zaterdag in biljartschool Dirk van der Veen het Fries kampioenschap driebanden groot...

22 december 2018

19:36
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
19.30 uur Opbrengst stijgt snel, nieuwe patiënt op podium Spreekstalmeester Dirk Anema kon rond de klok van 18 uur in het Doarpshús...

22 november 2018

20:52
Sport Fryslan
De leerlingen van de Epemaskoalle uit Ysbrechtum (IJsbrechtum), de Willem Alexanderschool in Leeuwarden en De Burgerschool uit Dokkum...

18 november 2018

13:36
Ysbrechtum (IJsbrechtum) | IJsbrechtum
Vrijdag 16 november jl. werd er voor de derde keer dit seizoen gekaart door klaverjasclub Old Vic. Anja Rusticus pakte flink uit met een score...
12:33
Groot Sneek
Afgelopen zaterdag vonden de Friese kampioenschappen bankdrukken plaats op de krachtboerderij van Wout Zijlstra in Folsgare. Organisator...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarSportnieuws gemeente Súdwest-FryslânSportnieuws regio SneekSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: