Drimble

Sportnieuws Folsgare

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Folsgare.

informatie alleen over folsgare

Sportnieuws uit Folsgare

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over Folsgare. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

10 augustus 2019

14:57
Kaatsnieuws
In Wommels wordt vanaf 9 uur de 117e editie van de Freulepartij verkaatst. Vorig jaar won Anjum in de finale van Reduzum (Roordahuizum)....

12 juli 2019

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 11 juli 2019) de volgende 54 bekendmakingen gepubliceerd:...

5 juli 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 4 juli 2019) de volgende 61 bekendmakingen gepubliceerd:...

20 april 2019

16:06
Groot Sneek
Belofte Guillaume Visser en junior Paul Bijlsma hebben afgelopen vrijdag de Omloop van Folsgare (ook wel de Omloop het Gewone Volk...

18 april 2019

08:40
Groot Sneek
Morgenavond wordt de Wielerronde van het Gewone Volk, starttijd 18.00 uur, verreden. De Wielerronde van Folsgare voert over een parcours...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarSportnieuws gemeente Súdwest-FryslânSportnieuws regio SneekSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: