Drimble

SGP Nieuws (pagina 2)

Een overzicht van de meest recente berichten geschreven over de SGP met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

22 juni 2017 | Pagina 2

00:27
Christelijk Nieuws
‘Eindelijk boter bij de vis’, zo reageert SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf op de brief van minister Kamp over de ruggensteun van het kabinet...

21 juni 2017

17:23
Republiek Allochtonië
Door Ewoud Butter Een meerderheid in de Eerste Kamer, bestaande uit VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChrsitenUnie en 50 PLUS ging gisteren... Ook op: Krapuul
16:43
VOS ABB
De SGP heeft mede op initiatief van VOS/ABB Kamervragen gesteld over de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie.
16:25
Nieuwe Oogst
De SGP-fractie in de Tweede Kamer dringt aan op het terugdraaien van de vierjaarlijkse keuringsplicht voor noodstroomaggregaten. Woensdag...
15:27
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 ; Motie; Motie...
15:21
Kamerstukken
34 512 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker...
12:44
Trouw
Eerst vertelde alleen SGP-leider Kees van der Staaij zijn bezoekers over de mislukte ontsnapping van verzetsheld Kastein uit het het gebouw...
11:32
RD | Politiek
De SGP-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de noordelijke lidstaten in de Europese Unie een vuist moeten maken tegen de nieuwe Frans-Duitse...

20 juni 2017

20:35
EO Geloven
SGP-fractieleider Kees van der Staaij steunt de oproep van journalist en...
12:29
Christelijk Nieuws
Het Europees Parlement stemde deze week in met voorstellen van Bas Belder (ChristenUnie-SGP) voor vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk...
12:02
RD | Politiek
Met een korte plechtigheid is een hoekkamertje van het Tweede Kamergebouw dinsdag officieel vernoemd naar verzetsheld Gerrit Kastein....
11:32
Zorgethiek
Hulp bij levensbeëindiging bij ´voltooid leven´ is zeer actueel en politiek omstreden. Het speelt zelfs een rol in de kabinetsformatie....
09:37
Radio 1
´Aangeschoten wild´ dat is de term van de dag. De aanleiding voor ´aangeschoten wild´ als woord...
08:37
Kamerstukken
31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 316 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie...

19 juni 2017

12:02
RD | Politiek
De zaterdag in zijn woonplaats Zeist op 97-jarige leeftijd overleden SGP-politicus ir. H. van Rossum stond aan het Binnenhof bekend...


    Twitter Volg SGP Nieuws op Twitter