Drimble

Ver. Nederlandse Gemeenten Ver. Nederlandse Gemeenten

Alle nieuwsberichten van de VNG site

 Bronnen: Binnenlands BestuurDivosaE-OverheidGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenPublic MissionRijksoverheidStaatscourant

30 november 2016

17:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn de nieuwe leden van het bestuur en de vaste beleidscommissies benoemd. Het ging...
Ver. Nederlandse Gemeenten
17:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
Bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komt veel kijken. In onderstaand document staan een aantal zaken die hier...
Ver. Nederlandse Gemeenten
17:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
'Wij, gemeenten, moeten allemaal op onze eigen manier aan de slag met de vitalisering van de lokale democratie. Het Rijk roepen...
Ver. Nederlandse Gemeenten
12:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
'Vanaf 2023 is het hele sociaal domein gedecentraliseerd. Maar niet omdat het dan het dichtst bij de burger is georganiseerd.'...
Ver. Nederlandse Gemeenten
12:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
'Informatietechnologie heeft de wereld veranderd. 'We rule this city' bestaat niet meer. Het is nu belangrijk om te delen:...
Ver. Nederlandse Gemeenten

29 november 2016

17:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
De afschaffing van de ouderbijdrage jeugdhulp is met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 ingegaan. De formele wetswijzigingen zijn...
Ver. Nederlandse Gemeenten
17:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
'Inwoners en hun vertegenwoordigers, de gemeenteraden, zijn de hoofdrolspelers in de lokale democratie. De verbinding tussen raden...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
Voor de collectieve zorgverzekering van voogdijpupillen heeft Jeugdzorg Nederland het contract met VGZ verlengd voor 2017. Gemeenten...
Ver. Nederlandse Gemeenten
11:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
De VNG-commissie Financiën komt op 8 december 2016 weer bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen. Rentenotitie BBV (Besluit...
Ver. Nederlandse Gemeenten
10:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
De Nederlandse grensregio kan in potentie meer werkgelegenheid en een hoger loonniveau bieden. Als het zou lukken om de grensbelemmeringen...
Ver. Nederlandse Gemeenten
10:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
Begin november is het OTAV-Ondersteuningsprogramma Integrale Aanpak Gezondheid Statushouders gestart. Dit programma is opgezet om gemeenten...
Ver. Nederlandse Gemeenten
10:35
Ver. Nederlandse Gemeenten
Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Voor kwetsbare jongeren een moeilijke...
Ver. Nederlandse Gemeenten

21 november 2016

19:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
Op zoek naar handvatten en informatie voor het samen met zorgverzekeraars en -aanbieders opzetten en financieren van preventieactiviteiten...
Ver. Nederlandse Gemeenten
11:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het kabinet heeft de conclusie getrokken dat er geen bestuursakkoord bed-bad-brood komt. Het is op het laatste moment niet gelukt om tot afspraken...
Ver. Nederlandse Gemeenten

17 november 2016

14:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
Wat willen de gemeenten het komend jaar in VNG-verband oppakken? Het staat verwoord in de VNG Agenda 2017. Drie hoofdthema's staan...
Ver. Nederlandse Gemeenten
Rode PijlMeer berichten van Ver. Nederlandse Gemeenten tref je aan op hun homepage http://www.vng.nl/