Drimble

Ver. Nederlandse Gemeenten Ver. Nederlandse Gemeenten

Alle nieuwsberichten van de VNG site

 Bronnen: Binnenlands BestuurDivosaE-OverheidGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenRijksoverheidStaatscourant

16 februari 2017

17:32
Ver. Nederlandse Gemeenten
Gemeenten worden steeds belangrijker. Belangrijker omdat de taken en verantwoordelijkheden toenemen en gemeenten voor inwoners een steeds...
Ver. Nederlandse Gemeenten
16:32
Ver. Nederlandse Gemeenten
Vandaag publiceerde het CPB een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma´s: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. De CPB-analyse...
Ver. Nederlandse Gemeenten

1 februari 2017

08:31
Ver. Nederlandse Gemeenten
'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig...
Ver. Nederlandse Gemeenten

5 januari 2017

14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het ongecorrigeerde verslag van het nota-overleg van 19 december is beschikbaar. Tijdens het nota-overleg zijn er 31 moties ingediend....
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als erg agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
De gemeentelijke woonlasten in de grote gemeenten dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
In een in het voorjaar van 2016 aangenomen motie constateren Tweede Kamerleden Van Dijk en Bergkamp problemen rond de de toegang tot de Wlz bij kinder
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
Op zoek naar handvatten en informatie voor het samen met zorgverzekeraars en -aanbieders opzetten en financieren van preventieactiviteiten...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
'Wij, gemeenten, moeten allemaal op onze eigen manier aan de slag met de vitalisering van de lokale democratie. Het Rijk roepen...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
Prof. dr. Pieter Tops presenteerde gisteren zijn essay over de gezagsrol van de burgemeester in het nieuwe politiebestel tijdens een Atriumlezing...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:36
Ver. Nederlandse Gemeenten
De landelijke cijfers over gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein in 2015 hebben veel aandacht getrokken. Het Rijk is met VNG en Directeurennetw
Ver. Nederlandse Gemeenten

20 december 2016

14:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
De VNG sprak op 24 november met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de toekomst van beschermd wonen. Gesproken werd over regiovorming,...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het programma VoorZorg begeleidt jonge moeders in risicovolle omstandigheden en haalt bewezen resultaten. In hun infographic ziet u wat Voorzorg...
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
In Amsterdam is het Expertisenetwerk jonge kind ingericht. Dit is een kennisnetwerk voor het jonge kind (10 maanden tot zes jaar)....
Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
Ver. Nederlandse Gemeenten
'De Wet open overheid (Woo) zoals die nu voorligt, is niet uitvoerbaar en leidt tot hoge extra kosten waarvoor in de meerjarencijfers...
Ver. Nederlandse Gemeenten
Rode PijlMeer berichten van Ver. Nederlandse Gemeenten tref je aan op hun homepage http://www.vng.nl/