Drimble

Ver. Nederlandse Gemeenten Ver. Nederlandse Gemeenten

Alle nieuwsberichten van de VNG site

 Bronnen: Binnenlands BestuurDivosaE-OverheidGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenPublic MissionRendero OverheidRijksoverheidStaatscourant

21 oktober 2016

16:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd....
Ver. Nederlandse Gemeenten
16:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve...
Ver. Nederlandse Gemeenten
15:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
Een burgemeester op het podium van de Verenigde Naties om de New Urban Agenda aan te nemen en een Nederlandse reflectie daarop te geven:...
Ver. Nederlandse Gemeenten
15:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor de implementatie van een sluitende aanpak van zorg en opvang voor mensen met verward...
Ver. Nederlandse Gemeenten
13:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
Veertien organisaties in de regio Midden-Holland werken samen in Integrale Vroeghulp/Goudvis. Goudvis staat voor Gouda - Vroeg - Integraal...
Ver. Nederlandse Gemeenten
13:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
Oldham Council (Verenigd Koninkrijk) zoekt partners voor het project FRESH (Food Resilience, Entrepreneurship, Sustainability and Health)...
Ver. Nederlandse Gemeenten
13:46
Ver. Nederlandse Gemeenten
Dit najaar zijn er weer een aantal mogelijkheden om Europese subsidies aan te vragen voor samenwerkingsprojecten. De deadline voor...
Ver. Nederlandse Gemeenten
12:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft besloten om de tijdelijke aanpassing van de toegang tot de jeugd-ggz en de residentiële...
Ver. Nederlandse Gemeenten
12:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
U kunt reageren op de internetconsultatie over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Bij aanname van de deze wet vervalt de afspraak...
Ver. Nederlandse Gemeenten
10:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het Ministerie van SZW heeft een rekentool gepubliceerd die gemeenten inzicht biedt in de opbouw van het objectieve budget dat volgt... Ook op: Rijksoverheid
Ver. Nederlandse Gemeenten
10:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
Het Meldpunt Juiste Loket is per 1 oktober gelanceerd. U kunt hier terecht met vragen rondom de organisatie van zorg en ondersteuning...
Ver. Nederlandse Gemeenten

20 oktober 2016

15:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
Gemeenten kunnen in de periode 1 januari 2017 tot en met 15 augustus 2017 een verzoek indienen voor een vangnetuitkering Participatiewet... Ook op: Divosa
Ver. Nederlandse Gemeenten

19 oktober 2016

12:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
Alle regiomanagers Jeugd kwamen op 23 september samen voor kennisuitwisseling rondom de invoering van de Jeugdwet. Het overleg stond...
Ver. Nederlandse Gemeenten
11:45
Ver. Nederlandse Gemeenten
Sommige jongeren hebben extra hulp nodig om aan het werk te komen. Wat helpt is goede samenwerking tussen gemeenten, scholen en werkgevers....
Ver. Nederlandse Gemeenten

18 oktober 2016

19:15
Ver. Nederlandse Gemeenten
Op 7 oktober werd het overleg tussen de Brandweerkamer en de bonden over de reparatie van het FLO-overgangsrecht hervat. Door beide...
Ver. Nederlandse Gemeenten
Rode PijlMeer berichten van Ver. Nederlandse Gemeenten tref je aan op hun homepage http://www.vng.nl/