IPO | Interprovinciaal Overleg IPO | Interprovinciaal Overleg

Hieronder staan de laatste berichten van IPO | Interprovinciaal Overleg. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Binnenlands BestuurCCV SecondantDivosaE-OverheidEuropa decentraalG40 StedennetwerkGebiedsontwikkelingGemeente NuHet CCViBestuuriBestuur | ExternIPO | Interprovinciaal OverlegMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimtePlanbureau voor de LeefomgevingSociologie MagazineTijdschrift voor de PolitieToezineVereniging Sport en GemeentenVNG | Ver. Nederlandse GemeentenWaterschappen.nlATR RegeldrukJeugdsportfondsKrachtproefVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidAlgemene BestuursdienstRijksoverheid | Video

7 juni 2021

09:25
IPO | Interprovinciaal Overleg
De vergoeding voor statenleden moet omhoog. Dat is nodig voor behoud van kwaliteit en continuïteit van goede mensen. Bekijk...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

3 juni 2021

16:25
IPO | Interprovinciaal Overleg
Rol van decentrale overheden bij nieuw kabinet moet een stevige plek krijgen. Diverse rapporten bepleiten dat de decentrale...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

28 mei 2021

19:25
IPO | Interprovinciaal Overleg
Het IPO pleit ervoor dat het Rijk zo snel mogelijk duidelijkheid geeft aan gemeenten hoe de uitkomsten van de arbitrage vertaald...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

27 mei 2021

11:25
IPO | Interprovinciaal Overleg
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk,...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

25 mei 2021

14:29
IPO | Interprovinciaal Overleg
Minister Ollongren: Het aanpakken van het woningtekort is onverminderd urgent. Daarom ben ik blij dat we samen met provincies,...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

22 mei 2021

13:30
IPO | Interprovinciaal Overleg
Provincies, gemeenten en waterschappen moeten, na de verkiezingen, in een vroeg stadium worden betrokken bij ruimtelijke...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

21 mei 2021

09:30
IPO | Interprovinciaal Overleg
Wij, de gedeputeerden cultuur, roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de bioscopen, de vloeren, de zalen,...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

20 mei 2021

19:30
IPO | Interprovinciaal Overleg
Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) draagt Jaap Smit voor als haar nieuwe voorzitter. De Algemene Vergadering...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

19 mei 2021

10:30
IPO | Interprovinciaal Overleg
De duurzame ontwikkelingsdoelen worden steeds vaker in de praktijk gebracht. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapportage...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

12 mei 2021

15:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
Er dreigt een groot tekort te ontstaan in het budget voor restauratie van rijksmonumenten. Dat is de conclusie van het rapport...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

11 mei 2021

18:29
IPO | Interprovinciaal Overleg
Sander de Rouwe presenteert namens het IPO de provinciale kansenkaarten CE. Een overzicht van de krachten en kansen op het gebied...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg
10:29
IPO | Interprovinciaal Overleg
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies stellen voor de PAS-melders tegemoet te komen...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

1 mei 2021

07:26
IPO | Interprovinciaal Overleg
Vandaag is de overheidscampagne gericht op het nut en de noodzaak van duurzame energie van start gegaan. Met de boodschap...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

23 april 2021

18:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
Natuur moet onderdeel worden van het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Daarmee herstelt ook de biodiversiteit...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg
11:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
Op 15 april jongstleden hebben partijen in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaakt voor een werkhypothese. Sociale partners...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg
08:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
Vorig jaar april besloot het Rijk over de inzet van middelen voor natuur. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering....
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

22 april 2021

17:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
22 april tekent het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens de twaalf provincies de intentieverklaring Koeling Gebouwen. Het klimaat...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg
14:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
De Verkeersveiligheidscoalitie maakt zich ernstige zorgen over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Ondanks alle inspanningen...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg

21 april 2021

17:27
IPO | Interprovinciaal Overleg
Minister Ollongren, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen voerden vandaag een Bestuurlijk Overleg (BO) over de stand...
☆ IPO | Interprovinciaal Overleg
► Meer berichten van IPO | Interprovinciaal Overleg tref je aan op hun website: https://www.ipo.nl/