Drimble

Rijksoverheid Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurDivosaE-OverheidEuropa decentraalGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimteRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenActalVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidStaatscourant

18 december 2017

09:27
Rijksoverheid
Het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen van JenV en het Innovatieteam Justitie en Veiligheid organiseerden op 14 december de kick-off...
☆ Rijksoverheid

16 december 2017

00:57
Rijksoverheid
Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag in New York uitgebreid overlegd met secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde...
☆ Rijksoverheid

15 december 2017

16:57
Rijksoverheid
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers... Ook op: Divosa
☆ Rijksoverheid
16:57
Rijksoverheid
De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, die in 2012 in werking trad, functioneert goed. Er is geen aanleiding nader onderzoek...
☆ Rijksoverheid
16:27
Rijksoverheid
Er komt een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen en wetenschappers voor het experiment met gedoogd telen van wiet voor recreatief...
☆ Rijksoverheid
15:57
Rijksoverheid
Patiënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Cliënten kunnen op deze manier meedenken over de organisatie...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
Bij het toetsen van de kwaliteit van hogescholen en universiteiten ervaren deze onderwijsinstellingen veel overbodige administratieve...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst....
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
Voor het kabinet gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in hand. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ingestemd met een voorgenomen wijziging...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
Fred Paling is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV. Hij volgt daarmee...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
Mr. A. (Aly) van Berckel MBA wordt hoofddirecteur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid....
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
Drs. M.R. (Maarten) Schurink wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad...
☆ Rijksoverheid
15:27
Rijksoverheid
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel... Ook op: E-Overheid
☆ Rijksoverheid
► Meer berichten van Rijksoverheid tref je aan op hun homepage http://www.rijksoverheid.nl/