Drimble

ATR Regeldruk ATR Regeldruk

Adviescollege toetsing regeldruk

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurCCV SecondantDivosaE-OverheidEuropa decentraalGebiedsontwikkelingGemeente NuHet CCViBestuuriBestuur | ExternIPO | Interprovinciaal OverlegMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimteRaadsledenNieuwsToezineVereniging Sport en GemeentenVNG | Ver. Nederlandse GemeentenATR RegeldrukJeugdsportfondsVerwey-Jonker Instituut

13 augustus 2018

09:56
ATR Regeldruk
Op 6 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel tot wijziging van het Kadasterbesluit aan het Adviescollege...
☆ ATR Regeldruk

10 augustus 2018

10:58
ATR Regeldruk
Op 13 juni 2018 heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de voorgenomen Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud...
☆ ATR Regeldruk

9 augustus 2018

11:58
ATR Regeldruk
De fusietoets is in 2011 geïntroduceerd als gevolg van de kritiek op de schaalvergroting in het onderwijs. Het ging om een inhoudelijke...
☆ ATR Regeldruk

31 juli 2018

12:58
ATR Regeldruk
Het “Besluit bekostiging hoger onderwijs” regelt dat voor de periode 2021-2024 kwaliteitsbekostiging toegekend kan worden...
☆ ATR Regeldruk
11:58
ATR Regeldruk
Met de ´Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie´ wordt geregeld dat de vijf kolencentrales in ons land...
☆ ATR Regeldruk
09:58
ATR Regeldruk
Op 27 februari 2018 heeft ATR het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders...
☆ ATR Regeldruk
09:58
ATR Regeldruk
De Berichtenbox van MijnOverheid.nl krijgt een steeds belangrijke rol in de communicatie tussen overheid en burgers. Inmiddels...
☆ ATR Regeldruk

27 juli 2018

08:58
ATR Regeldruk
Aan ATR is voor advies aangeboden het concept van de wijziging van het Besluit Bibob in verband met het daarin opnemen van het Centraal...
☆ ATR Regeldruk

23 juli 2018

14:00
ATR Regeldruk
Op 18 juni 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens...
☆ ATR Regeldruk

19 juli 2018

15:00
ATR Regeldruk
Op 10 juli 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het concept van de AMvB tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit...
☆ ATR Regeldruk

12 juli 2018

13:55
ATR Regeldruk
Op 22 juni 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen...
☆ ATR Regeldruk
12:55
ATR Regeldruk
Aan ATR is voor advies aangeboden de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) inzake de bijdrage...
☆ ATR Regeldruk
12:55
ATR Regeldruk
Het wetsvoorstel ´Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs´ moet meer helderheid bieden...
☆ ATR Regeldruk
12:55
ATR Regeldruk
Op 25 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel toegang van de GGZ tot de Wet langdurige zorg. Op dit moment...
☆ ATR Regeldruk

9 juli 2018

08:55
ATR Regeldruk
Op 26 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit toezicht trustkantoren.Op 26 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit...
☆ ATR Regeldruk
08:55
ATR Regeldruk
Op 19 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens. Het voorstel regelt de geautomatiseerde...
☆ ATR Regeldruk

6 juli 2018

08:55
ATR Regeldruk
Op 4 mei 2018 heeft de Minister van BZK het voorgenomen Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche aan het Adviescollege...
☆ ATR Regeldruk
08:55
ATR Regeldruk
Op 17 mei 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins...
☆ ATR Regeldruk

26 juni 2018

10:58
ATR Regeldruk
Op 22 juni 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke...
☆ ATR Regeldruk

21 juni 2018

10:58
ATR Regeldruk
Op 4 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor...
☆ ATR Regeldruk
► Meer berichten van ATR Regeldruk tref je aan op hun website: https://www.atr-regeldruk.nl/