ATR Regeldruk ATR Regeldruk

Adviescollege toetsing regeldruk

 Bronnen: Binnenlands BestuurCCV SecondantDivosaE-OverheidEuropa decentraalG40 StedennetwerkGebiedsontwikkelingGemeente NuHet CCViBestuuriBestuur | ExternIPO | Interprovinciaal OverlegMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimtePlanbureau voor de LeefomgevingSociologie MagazineTijdschrift voor de PolitieToezineVereniging Sport en GemeentenVNG | Ver. Nederlandse GemeentenWaterschappen.nlATR RegeldrukJeugdsportfondsKrachtproefVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidAlgemene BestuursdienstRijksoverheid | Video

19 oktober 2020

09:00
ATR Regeldruk
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 31 augustus het “Voorstel van Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet...
☆ ATR Regeldruk

8 oktober 2020

11:59
ATR Regeldruk
ATR heeft op 22 juli 2020 het voorstel ontvangen voor “Wijziging van met name de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering...
☆ ATR Regeldruk
09:59
ATR Regeldruk
Het voorstel regelt voor een periode van een jaar een verplichting voor woningcorporaties om op verzoek van huurders met een inkomen...
☆ ATR Regeldruk
09:59
ATR Regeldruk
Op 6 augustus 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen aangeboden aan ATR. Door de gaswinning...
☆ ATR Regeldruk

5 oktober 2020

10:59
ATR Regeldruk
Dit voorstel richt zich op wijzigingen in zeggenschap of significante invloed in vitale sectoren en in bedrijven die werken...
☆ ATR Regeldruk

30 september 2020

13:55
ATR Regeldruk
Op 2 mei 2019 is het voorstel Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie aan ATR voorgelegd voor toetsing....
☆ ATR Regeldruk

25 september 2020

08:00
ATR Regeldruk
ATR heeft op 14 augustus 2020 het ´Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen, de Wet op het primair...
☆ ATR Regeldruk

16 september 2020

18:58
ATR Regeldruk
Om de publieke taak in een snel veranderend medialandschap te kunnen blijven vervullen, moet de omroep zich vernieuwen. Het wetsvoorstel...
☆ ATR Regeldruk
18:58
ATR Regeldruk
Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op niveau 4 het examenonderdeel Nederlands op een lager niveau...
☆ ATR Regeldruk
18:58
ATR Regeldruk
Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19 is een aanvulling op de recent vastgestelde...
☆ ATR Regeldruk

10 september 2020

11:56
ATR Regeldruk
Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp en jeugdzorg verbeteren. Het wil dit op vier manieren...
☆ ATR Regeldruk
11:56
ATR Regeldruk
Op 19 november 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van de Wegenverkeerswet...
☆ ATR Regeldruk

7 september 2020

16:56
ATR Regeldruk
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief onderzoek naar de kwaliteit van de IAK-documenten...
☆ ATR Regeldruk

1 september 2020

15:00
ATR Regeldruk
In het regeerakkoord is opgenomen dat het beleid voor IMVO wordt geëvalueerd en zo nodig herzien. Om te bezien of, en zo ja welke,...
☆ ATR Regeldruk
► Meer berichten van ATR Regeldruk tref je aan op hun website: https://www.atr-regeldruk.nl/