Drimble

Planbureau voor de Leefomgeving Planbureau voor de Leefomgeving

Hieronder staan de laatste berichten van Planbureau voor de Leefomgeving. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurCCV SecondantDivosaE-OverheidEuropa decentraalG40 StedennetwerkGebiedsontwikkelingGemeente NuHet CCViBestuuriBestuur | ExternIPO | Interprovinciaal OverlegMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimtePlanbureau voor de LeefomgevingRaadsledenNieuwsSociologie MagazineTijdschrift voor de PolitieToezineVereniging Sport en GemeentenVNG | Ver. Nederlandse GemeentenATR RegeldrukJeugdsportfondsKrachtproefVerwey-Jonker Instituut

18 juli 2019

06:48
Planbureau voor de Leefomgeving
Steeds meer ouderen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Naast een geschikte woning is daarvoor ook een geschikte...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

15 juli 2019

15:48
Planbureau voor de Leefomgeving
Veel grote ondernemingen besteden in hun jaarverslagen aandacht aan klimaatverandering, zoals hun bijdrage aan broeikasgasemissies,...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

4 juli 2019

11:46
Planbureau voor de Leefomgeving
Zoals verwoord in het recent tot stad gekomen klimaatakkoord voorziet de regering een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

27 juni 2019

06:46
Planbureau voor de Leefomgeving
Zo´n tien jaar geleden heeft de Rijksoverheid als nationale doelstelling gesteld dat in 2020 6.000 megawatt (MW) moet...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

21 juni 2019

02:46
Planbureau voor de Leefomgeving
Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit,...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

20 juni 2019

06:44
Planbureau voor de Leefomgeving
De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de allereerste Rijksbrede visie op het gebied van de fysieke leefomgeving....
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

18 juni 2019

12:44
Planbureau voor de Leefomgeving
Op verzoek van GroenLinks heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in Nederland....
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
12:44
Planbureau voor de Leefomgeving
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in drie notities analyses gemaakt van verschillende vanuit de politiek voorgestelde...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
12:44
Planbureau voor de Leefomgeving
Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
12:44
Planbureau voor de Leefomgeving
Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL een aantal varianten doorgerekend van een voorstel...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

11 juni 2019

07:45
Planbureau voor de Leefomgeving
Van ouderen wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht, bijvoorbeeld in de organisatie van hun zorg en ondersteuning. Ouderen...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

7 juni 2019

11:47
Planbureau voor de Leefomgeving
Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

28 mei 2019

07:43
Planbureau voor de Leefomgeving
Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

15 mei 2019

11:43
Planbureau voor de Leefomgeving
De ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland laat een gemengd beeld zien. Gemiddeld genomen gaat het beter. Naast veel...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

10 mei 2019

06:43
Planbureau voor de Leefomgeving
In Nederlandse stedelijke regio´s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur....
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

6 mei 2019

13:45
Planbureau voor de Leefomgeving
De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen: ingrijpende en fundamentele...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving

30 april 2019

15:15
Planbureau voor de Leefomgeving
Drie Nederlandse Klimaat - en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
15:15
Planbureau voor de Leefomgeving
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal een groot effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
15:15
Planbureau voor de Leefomgeving
Er zijn vragen gerezen over het gebruik van cijfers uit de Nationale Energieverkenning (NEV2017) als basis voor de kabinetsberekening...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
15:15
Planbureau voor de Leefomgeving
De wereld ligt niet op koers om internationaal afgesproken milieudoelen te bereiken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen...
☆ Planbureau voor de Leefomgeving
► Meer berichten van Planbureau voor de Leefomgeving tref je aan op hun website: https://www.pbl.nl/