Drimble

Ned. Ver. voor Burgerzaken Ned. Ver. voor Burgerzaken

Hieronder staan de laatste berichten van Ned. Ver. voor Burgerzaken. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurDivosaE-OverheidEuropa decentraalGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimteRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenActalVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidStaatscourant

15 november 2017

20:58
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
20:58
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Op de website van de Rijksoverheid zijn op 10 en 13 november 2017 stukken gepubliceerd met betrekking tot de ontwikkeling van het BRP-systeem....
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
20:58
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Het CBR is continu bezig om haar dienstverlening te verbeteren en verder te digitaliseren. Een zichtbaar onderdeel daarvan is dat er op basis...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken

8 november 2017

15:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
15:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Elke tien minuten vindt ergens in Nederland een huisbezoek plaats om te controleren of inwoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven... Ook op: Rijksoverheid
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
12:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Vanaf nu kunnen ouders de verblijfsvergunning voor hun kind ook online aanvragen bij de IND, in plaats van per post. Doet een vreemdeling...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken

6 november 2017

11:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Gemeenten onderzoeken hoe zij gezamenlijk het gemeentelijk deel van de registratie van persoonsgegevens kunnen moderniseren. Deze modernisering...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
11:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten om het legaliseren van Boliviaanse documenten, door de honoraire consuls in La Paz en Santa...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
11:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
De NVVB is vertegenwoordigd in het Multidisciplinair Team (MDT) Schijnhuwelijken. Tijdens het NVVB Regiocongres in Eindhoven op 27 september...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
11:00
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Er komt een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op basis van een steekproef heeft de Kiesraad... Ook op: Bestuurlijk Nieuws
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken

11 oktober 2017

16:59
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Maandag 9 oktober 2017 hebben de initiatiefnemers bekend gemaakt op hun website dat zij de grens van 300.000 handtekeningen zijn gepasseerd....
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
11:59
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Sinds 1 oktober 2017 is in de paspoortuitvoeringsregeling vastgelegd dat een burger een vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
11:59
Ned. Ver. voor Burgerzaken
De minister van BZK heeft van de Tweede Kamer maar liefst 110 vragen ontvangen rondom de stopzetting van Operatie BRP. De vragen zijn...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken

6 oktober 2017

11:58
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Op vrijdag 29 september jl. ontvingen wij het droevige bericht dat onze voorzitter van de adviescommissie verkiezingen, Jan Smit, op donderdag...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
11:58
Ned. Ver. voor Burgerzaken
Het kabinet stemt in met het voorstel van minister Schultz van Haegen van INfrastructuur en Milieu om ene experiment met het elektronisch...
☆ Ned. Ver. voor Burgerzaken
► Meer berichten van Ned. Ver. voor Burgerzaken tref je aan op hun homepage https://nvvb.nl/