Drimble

Europa decentraal Europa decentraal

Adviseert en informeert gemeenten, provincies en waterschappen over de toepassing van Europees recht en beleid. Kosteloos.

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurDivosaE-OverheidEuropa decentraalGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimteRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenActalVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidStaatscourant

20 november 2017

13:25
Europa decentraal
Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder...
☆ Europa decentraal
12:25
Europa decentraal
Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw stad of regio? De Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap (EEA) hebben een interactieve...
☆ Europa decentraal
12:25
Europa decentraal
De Europese Commissie heeft een voorstel tot wijziging van de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen gepresenteerd. Deze...
☆ Europa decentraal
12:25
Europa decentraal
Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder...
☆ Europa decentraal
11:25
Europa decentraal
Tijdens de informele Sociale Top in Götenborg op vrijdag 17 november werd door regeringsleiders, vertegenwoordigers van de sociale...
☆ Europa decentraal

17 november 2017

17:26
Europa decentraal
De regio Utrecht werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking als leidend principe. De regio is een van de meest...
☆ Europa decentraal
17:26
Europa decentraal
Zowel binnen de gehele Europese Unie, als in de grensregio´s neemt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS)...
☆ Europa decentraal
17:26
Europa decentraal
Het Europees Parlement heeft op 15 november 2017 een resolutie aangenomen waarin het de Europese Commissie oproept meer te doen aan natuurbescherming.
☆ Europa decentraal
17:26
Europa decentraal
Gemeenten kunnen tot 10 januari 2018 een voorstel indienen voor een Transfer Network en daarmee in aanmerking komen voor financiële...
☆ Europa decentraal
17:26
Europa decentraal
Op 12 november 2017 hebben honderden lokale en regionale leiders de ´Bonn-Fiji verklaring´ aangenomen. Hierin worden de wereldwijde...
☆ Europa decentraal
16:26
Europa decentraal
Europa decentraal bestaat 15 jaar en dat vieren wij! Het kenniscentrum nodigt u graag uit voor het lustrum-seminar met aansluitend...
☆ Europa decentraal

13 november 2017

16:30
Europa decentraal
Op donderdag 9 november 2017 is de zesde ronde van de onderhandelingen over de uittredingsovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk...
☆ Europa decentraal
13:30
Europa decentraal
Europese structuurfondsen hebben een grote meerwaarde, ook voor een rijke lidstaat als Nederland. Onder dit motto organiseerden de VNG en het IPO same
☆ Europa decentraal
13:30
Europa decentraal
Begin 2018 zal de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water van start gaan. Deze evaluatie maakt deel uit van een fitness uit het REFIT...
☆ Europa decentraal
13:30
Europa decentraal
Afgelopen maand is een rapport uitgebracht over de mogelijke impact van Brexit op het EU budget door de afdeling voor Structuur- en Cohesiebeleid...
☆ Europa decentraal
► Meer berichten van Europa decentraal tref je aan op hun homepage https://europadecentraal.nl