Drimble

Europa decentraal Europa decentraal

Adviseert en informeert gemeenten, provincies en waterschappen over de toepassing van Europees recht en beleid. Kosteloos.

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurDivosaE-OverheidEuropa decentraalGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimteRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenActalVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidStaatscourant

15 januari 2018

14:30
Europa decentraal
De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens...
☆ Europa decentraal
13:30
Europa decentraal
In 2018 zijn Leeuwarden en Valetta (in Malta) de culturele hoofdsteden van Europa. Het centrale thema in Leeuwarden is ´Iepen...
☆ Europa decentraal
12:30
Europa decentraal
De Europese Commissie wenst door middel van een gerichte raadpleging input van belanghebbenden te ontvangen voor een update van de Gids...
☆ Europa decentraal
11:30
Europa decentraal
Eind 2017 is op de valreep ´voldoende vooruitgang´ geboekt in de Brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd...
☆ Europa decentraal
11:30
Europa decentraal
Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije, tien jaar na de toetreding tot de Europese Unie, het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen...
☆ Europa decentraal
11:30
Europa decentraal
De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Op deze...
☆ Europa decentraal
09:30
Europa decentraal
De Europese Commissie heeft op 8 en 9 januari ideeën gepresenteerd voor het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat na 2020 in werking...
☆ Europa decentraal
09:30
Europa decentraal
Op 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend voor de evaluatie van het EU-cohesiebeleid. De Commissie...
☆ Europa decentraal

21 december 2017

14:25
Europa decentraal
Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen...
☆ Europa decentraal

18 december 2017

16:25
Europa decentraal
De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekend. De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag...
☆ Europa decentraal

15 december 2017

17:25
Europa decentraal
Het voorstel voor de Nederlandse wet ter uitvoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op woensdag 13 december...
☆ Europa decentraal
16:25
Europa decentraal
De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is afgelopen zomer gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor kennisgevingen...
☆ Europa decentraal
14:25
Europa decentraal
Het Comité van de Regio´s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar Verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité...
☆ Europa decentraal
12:25
Europa decentraal
Donderdag 14 december jl. vond het lustrumseminar van Europa decentraal plaats. Dit seminar, ter ere van het 15-jarig bestaan van het kenniscentrum,...
☆ Europa decentraal
11:25
Europa decentraal
Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het Europees Hof van Justitie is aangespannen tegen de Duitse plannen voor een tolvignet...
☆ Europa decentraal
► Meer berichten van Europa decentraal tref je aan op hun homepage https://europadecentraal.nl