Drimble

E-Overheid E-Overheid

Het laatste overheidsnieuws op e-overheid.

 Bronnen: Bestuurlijk NieuwsBinnenlands BestuurDivosaE-OverheidEuropa decentraalGebiedsontwikkelingGemeente NuiBestuuriBestuur | ExternMovisieNed. Ver. voor BurgerzakenOpenbare RuimteRaadsledenNieuwsVer. Nederlandse GemeentenActalVerwey-Jonker InstituutRijksoverheidStaatscourant

18 januari 2018

15:53
E-Overheid
Ook in 2018 ondersteunt het Kenniscentrum Dienstverlening van VNG Realisatie (voorheen KING) gemeenten bij het verbeteren van de online...
☆ E-Overheid

15 januari 2018

15:54
E-Overheid
De Europese eIDAS verordening (Electronic Identities And Trust Services) bepaalt dat vanaf 29 september 2018 het voor burgers en bedrijven...
☆ E-Overheid

9 januari 2018

17:50
E-Overheid
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het bureau Verdonck, Klooster & Associates een advies...
☆ E-Overheid

21 december 2017

12:54
E-Overheid
De VNG schrijft in een tussenstand van de ´Digitale Agenda 2020´, dat gemeenten door meer gezamenlijk op te trekken de kracht en kwaliteit...
☆ E-Overheid
10:54
E-Overheid
Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Amerikaanse bedrijf Airbnb het verwerken (het verzamelen en verder...
☆ E-Overheid

19 december 2017

17:54
E-Overheid
Vandaag start een marktconsultatie om te inventariseren of private organisaties meerdere elektronische identificatiemiddelen kunnen...
☆ E-Overheid
09:54
E-Overheid
Rijk aan Informatie (RaI) is een rijksbreed programma om de informatiehuishouding op een zo eenvoudig mogelijke wijze voor zowel de binnen-...
☆ E-Overheid

15 december 2017

16:54
E-Overheid
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingestemd met het wetsvoorstel...
☆ E-Overheid
12:54
E-Overheid
Rijk aan Informatie (RaI) is een rijksbreed programma om de informatiehuishouding op een zo eenvoudig mogelijke wijze voor zowel de binnen-...
☆ E-Overheid

12 december 2017

11:54
E-Overheid
Begrijpelijke taal duurzaam onder de aandacht brengen van de overheid. Met dat doel is het Netwerk Begrijpelijke Overheid in het leven...
☆ E-Overheid
09:54
E-Overheid
Steeds meer overheden sluiten aan op govroam, een service die het voor ambtenaren mogelijk maakt veilig in te loggen op een bestaand...
☆ E-Overheid

11 december 2017

14:54
E-Overheid
De DigiD app waarmee burgers veiliger kunnen inloggen bij overheidsdiensten, is eind november 2017 ruim 1,2 miljoen keer gedownload...
☆ E-Overheid

7 december 2017

17:52
E-Overheid
Op 6 december heeft staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn reactie op het rapport...
☆ E-Overheid

5 december 2017

15:52
E-Overheid
Dit was begin deze eeuw het motto van de publiekscampagne om de Nederlandse burger meer bewust te maken. Het online plaform Optimaal...
☆ E-Overheid
12:52
E-Overheid
In Maastricht heeft Standard Business Reporting (SBR) op 20 november het Best Practice Certificaat in ontvangst genomen uit handen...
☆ E-Overheid
► Meer berichten van E-Overheid tref je aan op hun homepage http://e-overheid.nl/