Criminaliteit in de regio Stellingwerf

Per gemeente: Ooststellingwerf Weststellingwerf

informatie alleen over regio stellingwerf

Alle misdrijven geregistreerd in augustus 2022 in de regio Stellingwerf

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de regio Stellingwerf. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in de regio Stellingwerf en ►112-nieuws in de regio Stellingwerf.

Alle misdrijven in de regio Stellingwerf sinds januari 2012

Alle misdrijven in augustus 2022

Regio Stellingwerf
95
Provincie Friesland
1.850
Nederland
66.562

Alle misdrijven in de regio Stellingwerf in de afgelopen maanden

augustus 2022
95
juli 2022
100
juni 2022
91
mei 2022
94
april 2022
92
maart 2022
117

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2022
901
tot aug 2022
924
tot aug 2022
865
tot aug 2022
979
tot aug 2022
1.056
tot aug 2022
1.055

Alle misdrijven per gemeente

Gemeente Weststellingwerf
48
Gemeente Ooststellingwerf
47

Misdrijf per categorie in de regio Stellingwerf in augustus 2022

Alle misdrijven
95
Horizontale fraude
22
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
9
Ongevallen (weg)
9
Overige vermogensdelicten
8
Mishandeling
7
Onder invloed (weg)
6
Diefstal/inbraak woning
6
Bedreiging
6
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3
Winkeldiefstal
2
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
2
Wapenhandel
1
Wegen (overig)
1
Leefbaarheid (overig)
1
Huisvredebreuk
1
Drugshandel
1
Diefstallen (water)
1
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1
Aantasting openbare orde
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen

Navigeer verder:

Per gemeente Crime OoststellingwerfCrime Weststellingwerf
Terug naarCrime Provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: