Criminaliteit in de regio Stellingwerf

Per gemeente: Ooststellingwerf Weststellingwerf

informatie alleen over regio stellingwerf

Alle misdrijven geregistreerd in augustus 2021 in de regio Stellingwerf

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de regio Stellingwerf. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in de regio Stellingwerf en ►112-nieuws in de regio Stellingwerf.

Alle misdrijven in de regio Stellingwerf sinds januari 2012

Alle misdrijven in augustus 2021

Regio Stellingwerf
98
Provincie Friesland
1.759
Nederland
61.140

Alle misdrijven in de regio Stellingwerf in de afgelopen maanden

augustus 2021
98
juli 2021
104
juni 2021
95
mei 2021
123
april 2021
107
maart 2021
133

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2021
901
tot aug 2021
924
tot aug 2021
865
tot aug 2021
979
tot aug 2021
1.056
tot aug 2021
1.055

Alle misdrijven per gemeente

Gemeente Ooststellingwerf
52
Gemeente Weststellingwerf
46

Misdrijf per categorie in de regio Stellingwerf in augustus 2021

Alle misdrijven
98
Horizontale fraude
17
Overige vermogensdelicten
12
Ongevallen (weg)
12
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
9
Onder invloed (weg)
6
Wegen (overig)
5
Bedreiging
5
Winkeldiefstal
4
Mishandeling
4
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4
Drugshandel
3
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
2
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2
Openlijk geweld
1
Diefstallen (water)
1
Diefstal/inbraak woning
1
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1
Diefstal van motorvoertuigen
1
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

Per gemeente Crime OoststellingwerfCrime Weststellingwerf
Terug naarCrime Provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: