Criminaliteit in Leeuwarden

Overzicht van misdrijven geregistreerd in Leeuwarden op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2022 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Alle misdrijven in Leeuwarden sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2022

Leeuwarden
557
Gemeente Leeuwarden
609
Regio Leeuwarden
609
Provincie Friesland
1.723
Nederland
65.502

Alle misdrijven in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2022
557
november 2022
576
oktober 2022
587
september 2022
535
augustus 2022
540
juli 2022
561

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2022
5.361
tot dec 2022
5.826
tot dec 2022
6.353
tot dec 2022
6.106
tot dec 2022
6.946
tot dec 2022
7.688

Alle misdrijven per buurt in de wijk

De Waag
42
Bilgaard
39
Zaailand
22
Cambuur
18
Nieuwestad
18
Rengerspark
18
Nijlân
16
Stationskwartier
16
Camminghaburen-Midden
15
Camminghaburen-Noord
15
Heechterp
14
Hoek
14
Hollanderwijk
14
Huizum-Dorp
14
Blokhuisplein
12
Indische buurt
12
Westeinde
12
Wielenpôlle
12
Aldlân-Oost
10
Huizum-Badweg
10
Vrijheidswijk-West
10
Grote Kerkbuurt
9
Jan van Scorelbuurt
9
Tulpenburg
9
De Centrale
8
Huizum-Sixma
8
Vrijheidswijk-Oost
8
Zeeheldenbuurt
8
Cambuursterpad
7
Hemrik
7
Sonnenborgh
7
Bonifatius
6
Julianapark
6
Magere Weide
6
Oranjewijk
6
Schieringen
6
Techum
6
Valeriuskwartier
6
Vossepark
6
Welgelegen
6
Zamenhofpark
6
Aldlân-West
5
Huizum-Bornia
5
Oldegalieën
5
Oldehove
4
Schepenbuurt
4
Zuiderburen
4
Camminghaburen-Zuid
3
De Zwette I Harlingervaart
3
De Zwette II Zwettehaven
3
Transvaalwijk
3
De Groene Ster
2
De Zwette IV Businesspark
2
De Zwette V Newton
2
Gerard Dou
2
Helicon
2
Molenpad
2
Rapenburg
2
Vierhuisterweg e.o.
2
Vogelwijk
2
Achter de Hoven
1
Blitsaerd
1
Bloemenbuurt
1
De Zwette VI Deinumerpolder
1
Harlingervaart Noord
1
Buitengebied De ZwetteBuitengebied NoordwestBuitengebied WestDe WerpDe ZuidlandenDe Zwette III SchenkenschansEnergieCampus SylsterrakGrote WielenHavankparkMiddelseeWiarda

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2022

Alle misdrijven
557
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
68
Overige vermogensdelicten
55
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
53
Winkeldiefstal
52
Horizontale fraude
47
Ongevallen (weg)
43
Onder invloed (weg)
37
Diefstal/inbraak woning
28
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
24
Mishandeling
22
Bedreiging
18
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
17
Drugshandel
11
Wegen (overig)
10
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
10
Huisvredebreuk
8
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
8
Wapenhandel
7
Zakkenrollerij
6
Aantasting openbare orde
5
Moord, doodslag
2
Drugs/drankoverlast
2
Openlijk geweld
1
Bijzondere wetten
1
Diefstal van motorvoertuigen
1
Brand/ontploffingen
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Discriminatie Diefstallen (water) Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: