Criminaliteit in Leeuwarden

Overzicht van misdrijven geregistreerd in Leeuwarden op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in oktober 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Alle misdrijven in Leeuwarden sinds januari 2012

Alle misdrijven in oktober 2021

Leeuwarden
542
Gemeente Leeuwarden
598
Regio Leeuwarden
598
Provincie Friesland
1.804
Nederland
66.605

Alle misdrijven in Leeuwarden in de afgelopen maanden

oktober 2021
542
september 2021
450
augustus 2021
405
juli 2021
417
juni 2021
422
mei 2021
450

Tot en met oktober in andere jaren

tot okt 2021
4.541
tot okt 2021
4.884
tot okt 2021
5.320
tot okt 2021
5.102
tot okt 2021
5.797
tot okt 2021
6.425

Alle misdrijven per buurt in de wijk

Stationskwartier
27
Wielenpôlle
23
Nieuwestad
20
Hollanderwijk
19
Bilgaard
17
Grote Kerkbuurt
17
Zaailand
17
De Waag
16
Hoek
16
Nijlân
16
Welgelegen
16
Vossepark
14
Schieringen
13
Vrijheidswijk-Oost
13
Westeinde
13
Achter de Hoven
12
Huizum-Sixma
12
Jan van Scorelbuurt
12
Vrijheidswijk-West
12
Cambuur
10
Huizum-Badweg
10
Zamenhofpark
10
Camminghaburen-Midden
9
Camminghaburen-Noord
9
Blokhuisplein
8
Tulpenburg
8
Aldlân-West
7
Helicon
7
Hemrik
7
Huizum-Bornia
7
Indische buurt
7
Bloemenbuurt
6
Gerard Dou
6
Heechterp
6
Huizum-Dorp
6
Valeriuskwartier
6
Zuiderburen
6
Camminghaburen-Zuid
5
De Zwette II Zwettehaven
5
De Zwette III Schenkenschans
5
Harlingervaart Noord
5
Julianapark
5
Oranjewijk
5
Rengerspark
5
Schepenbuurt
5
Sonnenborgh
5
Aldlân-Oost
4
Molenpad
4
Oldegalieën
4
Oldehove
4
Blitsaerd
3
Bonifatius
3
De Centrale
3
De Zwette I Harlingervaart
3
De Zwette IV Businesspark
3
Rapenburg
3
Vogelwijk
3
Buitengebied De Zwette
2
Buitengebied Noordwest
2
Cambuursterpad
2
De Groene Ster
2
Magere Weide
2
Vierhuisterweg e.o.
2
De Zwette V Newton
1
De Zwette VI Deinumerpolder
1
Havankpark
1
Middelsee
1
Techum
1
Transvaalwijk
1
Wiarda
1
Zeeheldenbuurt
1
Buitengebied WestDe WerpDe ZuidlandenEnergieCampus SylsterrakGrote Wielen

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in oktober 2021

Alle misdrijven
542
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
79
Overige vermogensdelicten
62
Horizontale fraude
58
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
47
Ongevallen (weg)
34
Winkeldiefstal
33
Diefstal/inbraak woning
33
Mishandeling
29
Onder invloed (weg)
27
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
19
Bedreiging
14
Aantasting openbare orde
13
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
11
Wapenhandel
10
Drugshandel
9
Wegen (overig)
5
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Openlijk geweld
4
Moord, doodslag
4
Diefstal van motorvoertuigen
3
Zakkenrollerij
2
Huisvredebreuk
2
Brand/ontploffingen
2
Straatroof
1
Dieren
1
Bijzondere wetten
1
Fraude (overig)
1
Discriminatie
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Drugs/drankoverlast Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: