Bedrijven in Wommels

Overzicht van bedrijven uit Wommels die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wommels

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wommels

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wommels. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wommels

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdKooiman - Showtechniek
De Binnenbaan 3, Wommels
Wommels50499343
01-02-2021de fermenterij
Skries 20, Wommels
Wommels81747624
28-01-2021A.F. de Boer Holding BV
Terp 44, Wommels
Wommels81721668
18-01-2021Bruinsma Multiservice
`t Bosk 16, Wommels
Wommels81565763
14-01-2021De Snackbar Wommels BV
`t Bosk 41, Wommels
Wommels81577028
01-01-2021E. Dijkstra Multiservice
Hofkamp 24, Wommels
Wommels81332866
01-01-2021Remco Abma Media
Vicarystrjitte 4, Wommels
Wommels81387172
01-01-2021Agrarische Dienstverlening J. de Vries
Súdhoeke 10, Wommels
Wommels81542674
05-12-2020Boersma bemiddeling
Littenserbuorren 1, Wommels
Wommels81139500
03-12-2020J.T. Zijlstra Beheer BV
Hottingawei 17, Wommels
Wommels81123663
01-11-2020Fan Berber
Skries 8, Wommels
Wommels80734952
26-10-2020KBS "It Fûnemint"
Walperterwei 14, Wommels
Wommels53975537
23-10-2020KAPPE
De Homeie 16, Wommels
Wommels80681026
12-10-2020BrightSide Online
De Homeie 16, Wommels
Wommels80535674
09-10-2020Inn Coaching
Ljurk 33, Wommels
Wommels80550428
01-10-2020Otie`s Nagels
Swingoerd 1, Wommels
Wommels80394051
01-09-2020Handelsonderneming gebr. Hoogland
De Lange Baan 2, Wommels
Wommels80136702
15-06-2020Heart & Nature BV
Ljurk 25, Wommels
Wommels78287529
13-06-2020Klaai
De Iisbaan 10 f, Wommels
Wommels78328918
23-05-2020Bewust Salon Willemke
Swingoerd 29, Wommels
Wommels78001927
20-05-2020HandelBosschieter
Hofkamp 72, Wommels
Wommels78088593
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: