Drimble

Bedrijven in Wommels

Overzicht van bedrijven uit Wommels die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wommels

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wommels

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wommels. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wommels

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdKooiman - Showtechniek
De Binnenbaan 3, Wommels
Wommels50499343
25-07-2019A.Kingma
Hottingawei 22, Wommels
Wommels75448920
25-07-2019JOB
De Binnenbaan 3 l, Wommels
Wommels75233010
29-06-2019Veenstra HR Advies
Van Sminialeane 12, Wommels
Wommels75014238
25-05-2019Vertaalbureau Schramm-Terpstra
Skries 30, Wommels
Wommels74739921
25-05-2019Skincare by Sietske
Pipegaal 5, Wommels
Wommels74685945
25-05-2019Tichtby dysels voetreflex en massage
Pipegaal 5, Wommels
Wommels74686240
25-05-2019MYDrive
Freuleleane 50, Wommels
Wommels74816624
04-04-2019Stichting Kom nei Wommels
It Stalt 13, Wommels
Wommels74104187
04-04-2019Gewoan Lekker by Nanne
Swingoerd 29, Wommels
Wommels74182560
26-03-2019J. Wijnia Holding BV
De Jister 3 A, Wommels
Wommels74349368
14-02-2019Y. Bakker Dienstverlening
Súdhoeke 1, Wommels
Wommels73664049
14-02-2019Pakhuis1862
Hofkamp 12, Wommels
Wommels73434523
13-02-2019VAK-BEKWAAM
Fyns 9, Wommels
Wommels73963860
24-01-2019Ultra-Mundus BV
De Lange Baan 7 b, Wommels
Wommels73766119
11-01-2019Tjitze Bouma Beheer BV
Hottingawei 26, Wommels
Wommels73644552
23-12-2018PelySell
De Untfangst 3, Wommels
Wommels73179264
23-12-2018De Schachtenwacht
De Lange Baan 11 A, Wommels
Wommels73394939
23-12-2018Grytsje de Boer, Verloskundige
Ljurk 12, Wommels
Wommels73027944
23-12-2018Happy Family
`t Noard 1 a, Wommels
Wommels73118079
20-12-2018Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-West BV
Walperterwei 41 G, Wommels
Wommels73387061
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: