Bedrijven in Wommels

Overzicht van bedrijven uit Wommels die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wommels
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wommels

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wommels. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wommels

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdKooiman - Showtechniek
De Binnenbaan 3 e, Wommels
Wommels50499343
15-06-2022N.H. Galema Holding BV
Van Sminialeane 52, Wommels
Wommels86685805
31-05-2022Sanne`s Fotografie
't Bosk 55, Wommels
Wommels86378201
31-05-2022Berber Inspiratie & Creatie
Swingoerd 38 A, Wommels
Wommels85874124
30-05-2022Camperplaats en Jachthaven De Appelhof
Terp 12, Wommels
Wommels86244329
30-05-2022Ruth Elmira
Walperterwei 8, Wommels
Wommels86110799
30-05-2022Camping de Achte
Súdhoeke 9, Wommels
Wommels85668435
30-05-2022Bijlsma-HTD
It Stalt 12, Wommels
Wommels86288660
01-05-2022fdb wommels
De Iisbaan 10 h, Wommels
Wommels86379240
05-03-2022Veehouderij Galema-Holtrop Wommels
Van Sminialeane 52, Wommels
Wommels84054581
05-03-2022Bewonerscie Nij Walpert Wommels
Keatsebaen 1 P, Wommels
Wommels85322490
05-03-2022klus 50 plus.nl
't Bosk 100, Wommels
Wommels85169315
05-03-2022Stichting Under Dak
Hofkamp 10, Wommels
Wommels84266651
05-03-2022Vereniging van Eigenaars Yttingwei 13 te Workum
Vicarystrjitte 4, Wommels
Wommels84362782
05-03-2022Great Nails
Walperterwei 43, Wommels
Wommels84237929
05-03-2022Anna Hilde Faber
Tywert 21, Wommels
Wommels85392774
05-03-2022Straatvereniging Fyns
Fyns 2, Wommels
Wommels85385786
05-03-2022BROER
Skries 33, Wommels
Wommels85366315
03-03-2022Stichting Alliade
Sybren de Vlasstrjitte 2 a, Wommels
Wommels01178096
03-03-2022Stichting Alliade
Van Sminialeane 28, Wommels
Wommels01178096
03-03-2022Nail & Beautybar by Ankie
Walperterwei 21, Wommels
Wommels84490543

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: