Drimble

ChristenUnie Nieuws (pagina 2)

Een overzicht van de meest recente berichten geschreven over ChristenUnie met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

21 april 2017 | Pagina 2

13:24
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Gaswinning; Motie; Motie van de leden Schouten en Dik-Faber over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad...
12:36
Kamerstukken
34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring...
12:14
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het verliezen van de SKAL-licentie door...
11:18
Kamerstukken
34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) 34 532 Wijziging...

20 april 2017

15:31
Kamerstukken
33 997 Vliegramp MH17 Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...
12:07
RefDag | Opinie
In de Waalse kerk in Den Haag wordt iedere derde dinsdag van de maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie...
11:52
Kamerstukken Rijksoverheid
Minister Koenders (BZ) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) over de behandeling...
11:37
Kamerstukken
34 670 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 april 2017 De leden...
10:43
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid Voordewind...

19 april 2017

16:41
Christenunie
ChristenUnie
Vorige week was er in de kamer een rondetafelgesprek over Onderwijs2032, het door OCW ingezette traject van curriculumherziening dat slechts...
16:37
Powned TV
Het kabinet vindt dat het financieren van Nederlandse moskee├źn door de Turks overheid niet verboden mag worden. Dat zou namelijk in strijd...
15:48
RefDag | Binnenland
De gemeenteraad van Borsele wil hem unaniem als burgemeester: de 42-jarige Gerben Dijksterhuis (ChristenUnie), nu wethouder in Zeewolde....
15:26
BNR
De ChristenUnie wil de Brexit aangrijpen om van Straatsburg als geldverslindende vergaderlocatie van het Europees Parlement af te komen....
13:07
Powned TV
Elke maand jaagt het Europees Parlement de Europese burger op kosten door de vergadering een weekje naar Straatsburg te verkassen....


    Twitter Volg ChristenUnie Nieuws op Twitter