Drimble

Centrale Internet Consultatie Centrale Internet Consultatie

Meepraten over wetgeving.

 Bronnen: Centraal Orgaan opvang AsielzoekersNOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRD | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkPolitiek BlogKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragenCentrale Internet ConsultatieOnderzoeksraad

19 oktober 2017

17:42
Centrale Internet Consultatie
Dit besluit implementeert samen met de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie de richtlijn verzekeringsdistributie. Dit besluit...
Centrale Internet Consultatie
09:42
Centrale Internet Consultatie
Voorliggende concept-AMvB bevat regels over de kostenverdeling tussen netbeheerder en decentrale overheden en enkele procedurele bepalingen...
Centrale Internet Consultatie

17 oktober 2017

14:42
Centrale Internet Consultatie
Deze AMvB regelt dat minderjarige jongeren mét een havo- of vwo-diploma uitbesteed kunnen worden aan het vavo, om aldaar een of meer...
Centrale Internet Consultatie

12 oktober 2017

16:40
Centrale Internet Consultatie
Crowdfunding is een financieringsvorm, waarbij geldvragers geld van het publiek aantrekt. Met het meer volwassen worden van de markt...
Centrale Internet Consultatie

9 oktober 2017

17:38
Centrale Internet Consultatie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt op verzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) twee wijzigingen aan in de Regeling...
Centrale Internet Consultatie
07:38
Centrale Internet Consultatie
Nadat de quotumheffing is geactiveerd, wordt mogelijk gemaakt deze weer te deactiveren. Daarnaast wordt over het eerste jaar na de eerste...
Centrale Internet Consultatie

6 oktober 2017

16:38
Centrale Internet Consultatie
In de Wet politiegegevens is de rechtstreekse verstrekking van politiegegevens aan de IenV-diensten geregeld, door middel van het geautomatiseerd...
Centrale Internet Consultatie
11:37
Centrale Internet Consultatie
Na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt de zogeheten kennisgevingsprocedure niet meer toegepast. In dit ontwerpbesluit...
Centrale Internet Consultatie

5 oktober 2017

18:39
Centrale Internet Consultatie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de opening van Lelystad Airport in april 2019 voor. Hiervoor is een ontwerp van de aansluitroutes... Ook op: Nieuwe Ooststellingwerver | Oosterwolde
Centrale Internet Consultatie

2 oktober 2017

13:39
Centrale Internet Consultatie
Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening...
Centrale Internet Consultatie
09:39
Centrale Internet Consultatie
Digitale toegankelijkheid van de overheid is van groot belang voor ouderen en mensen met een beperking. Dit Besluit dient ter implementatie...
Centrale Internet Consultatie

29 september 2017

14:39
Centrale Internet Consultatie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een wijziging op het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer (centrale...
Centrale Internet Consultatie

26 september 2017

17:39
Centrale Internet Consultatie
Dit besluit implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten...
Centrale Internet Consultatie
16:39
Centrale Internet Consultatie
In het AO in de Tweede Kamer van 3 september 2015 is het belang van de aanwezigheid van meer experimenteerruimte op testlocaties voor...
Centrale Internet Consultatie

14 september 2017

09:37
Centrale Internet Consultatie
Het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding...
Centrale Internet Consultatie
Rode PijlMeer berichten van Centrale Internet Consultatie tref je aan op hun homepage http://www.internetconsultatie.nl/