Drimble

Centrale Internet Consultatie Centrale Internet Consultatie

Meepraten over wetgeving.

 Bronnen: Centraal Orgaan opvang AsielzoekersNOS Nieuws | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRD | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!PolitalkPolitiek BlogKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieParlement.ComPersberichten MinisterraadToespraken RijksoverheidTweede KamerTweede Kamer | Beantwoorde vragenTweede Kamer | Onbeantwoorde vragenCentrale Internet ConsultatieOnderzoeksraad

18 december 2017

14:41
Centrale Internet Consultatie
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijzigt, mede namens het ministerie voor Rechtsbescherming, boek 8 Burgerlijk Wetboek...
☆ Centrale Internet Consultatie
12:41
Centrale Internet Consultatie
Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om een efunctionaliteit aan te brengen op reisdocumenten en stelt kaders aan de voorzieningen...
☆ Centrale Internet Consultatie
07:41
Centrale Internet Consultatie
Ontwerpbesluit tot bekendmaking dat de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band voor kavels B05 en B36 worden...
☆ Centrale Internet Consultatie

15 december 2017

07:41
Centrale Internet Consultatie
Het wetsvoorstel beoogt een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag en beperking van de armoedeval bij het overschrijden... Ook op: Fintool
☆ Centrale Internet Consultatie

13 december 2017

10:41
Centrale Internet Consultatie
Deze beleidsregel verduidelijkt het begrip etwerkaansluitpunt´ uit de Telecommunicatiewet door de scheiding tussen een openbaar...
☆ Centrale Internet Consultatie

12 december 2017

12:41
Centrale Internet Consultatie
In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht. Voor het woonadres wordt aangesloten...
☆ Centrale Internet Consultatie

10 december 2017

07:37
Centrale Internet Consultatie
Belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is het transparanter en beter controleer maken van het proces van de vaststelling van de uitslag...
☆ Centrale Internet Consultatie

8 december 2017

13:37
Centrale Internet Consultatie
Sinds 2010 worden de maximumtarieven voor taxivervoer jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geïndexeerd....
☆ Centrale Internet Consultatie
07:37
Centrale Internet Consultatie
Op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming is twee keer geëxperimenteerd met een nieuw model...
☆ Centrale Internet Consultatie

7 december 2017

17:37
Centrale Internet Consultatie
Met het ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan de vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog is voor...
☆ Centrale Internet Consultatie

6 december 2017

16:37
Centrale Internet Consultatie
Let op: deze internetconsultatie betreft drie concept-amvb´s: het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg (Bvggz), het Besluit...
☆ Centrale Internet Consultatie
07:37
Centrale Internet Consultatie
Eén van de voornaamste taken van de overheid is Nederland en Nederlanders veilig te houden. Internationale ontwikkelingen elders in de wereld...
☆ Centrale Internet Consultatie

5 december 2017

07:37
Centrale Internet Consultatie
Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee een aantal wijzigingen wordt aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen...
☆ Centrale Internet Consultatie
07:37
Centrale Internet Consultatie
Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van een Europese richtlijn. De richtlijn verlangt dat de lidstaten, kort gezegd, aan de rangorde...
☆ Centrale Internet Consultatie

4 december 2017

18:37
Centrale Internet Consultatie
De komende jaren zal de vraag naar luchtvervoer verder toenemen en het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen op AAS worden...
☆ Centrale Internet Consultatie
► Meer berichten van Centrale Internet Consultatie tref je aan op hun homepage http://www.internetconsultatie.nl/