Drimble

Centrale Internet Consultatie Centrale Internet Consultatie

Meepraten over wetgeving.

 Bronnen: AD | PolitiekAlgemene RekenkamerElsevier | NederlandNOS Nieuws | PolitiekNPO Focus | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRD | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuVolkskrant | PolitiekFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenCOA | ActueelCOA | PersberichtenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!AIVDEerste KamerKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieNederlandse grondwetParlement.Com

10 december 2018

15:41
Centrale Internet Consultatie
Beter gebruik van de wettelijke regels voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd....
☆ Centrale Internet Consultatie
03:40
Centrale Internet Consultatie
Het doel van het wijzigingsbesluit is om de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden te verbeteren.
☆ Centrale Internet Consultatie

9 december 2018

03:38
Centrale Internet Consultatie
Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Het wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen...
☆ Centrale Internet Consultatie

7 december 2018

15:39
Centrale Internet Consultatie
Het voorontwerp strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging...
☆ Centrale Internet Consultatie
11:41
Centrale Internet Consultatie
Ter consultatie wordt voorgelegd een concept ministeriële regeling waarmee voor herverzekeraars de bilaterale overeenkomst...
☆ Centrale Internet Consultatie

6 december 2018

11:40
Centrale Internet Consultatie
Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen....
☆ Centrale Internet Consultatie
03:40
Centrale Internet Consultatie
Deze wijzigingsregeling strekt tot verbetering van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke...
☆ Centrale Internet Consultatie

5 december 2018

03:40
Centrale Internet Consultatie
Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Het besluit vereenvoudigt onder meer het verklaringsformulier...
☆ Centrale Internet Consultatie

4 december 2018

13:40
Centrale Internet Consultatie
Met de wijziging van het Besluit inburgering wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor het examenonderdeel oriëntatie...
☆ Centrale Internet Consultatie
08:40
Centrale Internet Consultatie
De wet Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings-...
☆ Centrale Internet Consultatie

3 december 2018

14:40
Centrale Internet Consultatie
Deze regeling werkt de eisen tot verkrijging van een erkenning van EU-beroepskwalificaties van het beroep van financieel...
☆ Centrale Internet Consultatie

28 november 2018

18:38
Centrale Internet Consultatie
In een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid...
☆ Centrale Internet Consultatie

27 november 2018

14:38
Centrale Internet Consultatie
Met het wetvoorstel wordt geregeld dat mbo-instellingen aanvullende middelen kunnen ontvangen bij zeer bijzondere omstandigheden,...
☆ Centrale Internet Consultatie
14:38
Centrale Internet Consultatie
In 2014 is gekozen het huidige treinbeveiligingssysteem automatische treinbeïnvloeding (ATB) te vervangen door het European...
☆ Centrale Internet Consultatie

26 november 2018

10:38
Centrale Internet Consultatie
Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van het lerarenregister. Daardoor krijgt het onderwijsveld volledig de ruimte om te werken...
☆ Centrale Internet Consultatie

25 november 2018

03:38
Centrale Internet Consultatie
Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie vragen. Wel mogen zij een korting op de premie geven...
☆ Centrale Internet Consultatie

22 november 2018

03:39
Centrale Internet Consultatie
Door dit besluit wordt de overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen, verenigd in Agrodis, algemeenverbindend...
☆ Centrale Internet Consultatie

21 november 2018

10:39
Centrale Internet Consultatie
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. De wijzigingsregeling...
☆ Centrale Internet Consultatie

20 november 2018

13:40
Centrale Internet Consultatie
Het doel van het wetsvoorstel is om de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) te vereenvoudigen...
☆ Centrale Internet Consultatie

16 november 2018

10:40
Centrale Internet Consultatie
Met dit ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord ´Vertrouwen in de toekomst´ van het kabinet...
☆ Centrale Internet Consultatie
► Meer berichten van Centrale Internet Consultatie tref je aan op hun website: http://www.internetconsultatie.nl/