Drimble

Centrale Internet Consultatie Centrale Internet Consultatie

Meepraten over wetgeving.

 Bronnen: AD | PolitiekAlgemene RekenkamerCentraal Orgaan opvang AsielzoekersElsevier | NederlandNOS Nieuws | PolitiekNPO Focus | Politieknu.nl | PolitiekPro DemosRD | PolitiekRTL | PolitiekSocialisme.nuVolkskrant | PolitiekFrontbencherTrouw | DemocratieMontesquieu InstituutStuk Rood VleesTweede Kamer DebattenEuropees ParlementPublicaties WODCEuropa NuDefensie.nlKiesraadLang Leve Europa!AIVDEerste KamerKamerstukkenKamerstukken RijksoverheidMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van DefensieMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Veiligheid en JustitieNederlandse grondwetParlement.ComPersberichten Ministerraad

17 september 2018

08:42
Centrale Internet Consultatie
De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste...
☆ Centrale Internet Consultatie
08:42
Centrale Internet Consultatie
De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste...
☆ Centrale Internet Consultatie

11 september 2018

11:42
Centrale Internet Consultatie
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de indexering van de maximumtarieven voor taxivervoer voor. Dit gebeurt...
☆ Centrale Internet Consultatie
11:42
Centrale Internet Consultatie
Dit ontwerpbesluit stelt regels ter uitvoering van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken 33996). Het strekt...
☆ Centrale Internet Consultatie

10 september 2018

06:42
Centrale Internet Consultatie
Het voorstel werkt een aantal regels van de Faillissementswet nader uit over de waardering in faillissement van een specifiek...
☆ Centrale Internet Consultatie

31 augustus 2018

13:42
Centrale Internet Consultatie
Deze consultatie betreft een wetsvoorstel en een ontwerpbesluit ter implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectusverordening).
☆ Centrale Internet Consultatie

30 augustus 2018

15:42
Centrale Internet Consultatie
Staatssecretaris Snel van Financiën bekijkt op welke manier de rulingpraktijk in de Belastingdienst kan worden herzien....
☆ Centrale Internet Consultatie
13:42
Centrale Internet Consultatie
Deze consultatie betreft een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren...
☆ Centrale Internet Consultatie
06:42
Centrale Internet Consultatie
Consultatie van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de aanpassing van het Nationaal regime naar aanleiding van de richtlijn...
☆ Centrale Internet Consultatie

21 augustus 2018

12:43
Centrale Internet Consultatie
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007...
☆ Centrale Internet Consultatie
09:42
Centrale Internet Consultatie
In december 2017 zijn onregelmatigheden geconstateerd in de identificatie en registratie van runderen. Een goed functionerend...
☆ Centrale Internet Consultatie

16 augustus 2018

09:42
Centrale Internet Consultatie
Dit wetsvoorstel ziet op de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe bekostigingsmodel...
☆ Centrale Internet Consultatie

15 augustus 2018

13:43
Centrale Internet Consultatie
De Pamr-Vergunning In de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2020 af. Voorgesteld wordt om de vergunning verlengbaar...
☆ Centrale Internet Consultatie

13 augustus 2018

06:42
Centrale Internet Consultatie
Beide Kamers lopen in de praktijk aan tegen knelpunten in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet...
☆ Centrale Internet Consultatie

31 juli 2018

11:39
Centrale Internet Consultatie
Met dit wetsvoorstel worden enkele aspecten ter uitvoering van verordening (EU) 2017/2394 (CPC-verordening) geregeld. Deze...
☆ Centrale Internet Consultatie

26 juli 2018

03:40
Centrale Internet Consultatie
Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2018-1 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden...
☆ Centrale Internet Consultatie

24 juli 2018

15:40
Centrale Internet Consultatie
Aanwijzing verordening op overtreding waarvan een bestuursverbod kan worden opgelegd met betrekking tot niet-financiële...
☆ Centrale Internet Consultatie

19 juli 2018

03:40
Centrale Internet Consultatie
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017...
☆ Centrale Internet Consultatie
03:40
Centrale Internet Consultatie
Het ontwerpbesluit wijst Slachtofferhulp Nederland aan als “gebruiker van het burgerservicenummer” van slachtoffers,...
☆ Centrale Internet Consultatie
► Meer berichten van Centrale Internet Consultatie tref je aan op hun website: http://www.internetconsultatie.nl/