Drimble

Woningen in Friens

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Friens. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over friens

Overzicht koopwoningen Friens

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal:


Geen resultaten gevonden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarHuizen gemeente Leeuwarden

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: