Drimble

Overlijdensberichten in Friens

Een lijst van overlijdensberichten in Friens. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over friens

Overlijdensberichten in Friens

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Friens

DatumNaam
24 dec 2018

Tineke (Trijntje Antje) Lawerman-Hellinga

23 november 1945 (Friens) - 24 december 2018 (Grouw)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
14 jul 2018

Wiebe Bijker

21 september 1938 (Friens) - 14 juli 2018 (Hardegarijp)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
6 jul 2016

Eelke Tinus Bijlsma

29 juli 1945 (Friens) - 6 juli 2016 (Ureterp)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
7 mrt 2016

Pier Hendrik van der Meer

16 augustus 1949 (Friens) - 7 maart 2016 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
21 jan 2016

Theadora Johanna Jongbloed

27 maart 1967 (Rinsumageest) - 21 januari 2016 (Friens)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
16 sep 2015

Arie (Arend) van Randen

12 mei 1927 (Friens) - 16 september 2015 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: