VO-raad VO-raad

Deze webfeed notificeert u van nieuwsberichten van de VO-raad

 Bronnen: OND | Voortgezet OnderwijsVO-raad

7 februari 2023

15:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen.
☆ VO-raad
15:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Arbeidsinspectie bezoekt scholen over werkdruk.
☆ VO-raad

2 februari 2023

16:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Minister Wiersma wil gesprek met scholen over mobiele telefoons in de klas.
☆ VO-raad
16:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Input leden gevraagd voor nieuwe CAO VO.
☆ VO-raad
16:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Loting numerus fixus biedt kansen voor minder stress bij leerlingen.
☆ VO-raad
15:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Nieuwe aflevering podcast Kijk op Onderwijs: zelfsturende teams.
☆ VO-raad
15:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Aanleveren cijfers decentrale selectie wo weer terug naar rapportcijfers...
☆ VO-raad
13:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Onderzoek ondersteuningsbehoefte bestuurders.
☆ VO-raad

27 januari 2023

13:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leraar Erik Ex in gesprek met schoolleiders over onderwijskwaliteit...
☆ VO-raad

26 januari 2023

16:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Adviesgroep Regie op ICT: op weg naar het Normenkader IBP? D&éze stappen...
☆ VO-raad
15:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Beleidsregel financiële sancties met strenger toezicht.
☆ VO-raad
14:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Neem deel aan het monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid...
☆ VO-raad
13:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Opleidingsaanbod 2023 bekend: hoe ga jij je dit jaar verder ontwikkelen?.
☆ VO-raad
13:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Checklists en handreikingen schoolexaminering geactualiseerd.
☆ VO-raad

24 januari 2023

10:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Dialoogsessie Hoe krijgen we onze leerlingen weer ’aan’? terugkijken.
☆ VO-raad

19 januari 2023

16:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Inschrijving voor basissubsidie verbetering luchtkwaliteit weer open.
☆ VO-raad
14:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Subsidieregelingen ‘korte scholingstrajecten bevoegdheid’ en ‘zij-instroom’...
☆ VO-raad
11:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Kwaliteitswaaier biedt handvatten voor versterken begrijpend leesonderwijs.
☆ VO-raad

18 januari 2023

12:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Regiobijeenkomsten Nationaal Programma Onderwijs: aanmelden mogelijk.
☆ VO-raad
09:25
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Kabinet presenteert Nationaal Actieplan Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend...
☆ VO-raad
► Meer berichten van VO-raad tref je aan op hun website: http://www.vo-raad.nl