Drimble

Voortgezet Nieuws

Overzichten van nieuws uit de onderwijssector, verdeeld in secties over de lagere school, de middelbare school, het beroepsonderwijs en de universiteiten.

 Bronnen: OND | Voortgezet OnderwijsVO-raad

17 december 2017

10:15
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet
Alle smartphones weg uit scholen: dat wil de Franse minister van onderwijs vanaf 2018. Volgens de minister is het een 'plaag'...

16 december 2017

09:15
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet
In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad...

15 december 2017

17:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Cijfer rekentoets telt ook voor vwo niet meer mee.
16:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Flexibilisering van het onderwijs.
16:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Start nieuwe leernetwerken binnen thema maatwerk.
16:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven.
16:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering.
16:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen.

14 december 2017

15:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Op radio 1: scholen en universiteiten werken samen voor meer academisch geschoolde...
15:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: In VO-magazine nummer 3.
14:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Monitor onderwijshuisvesting.
12:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Privacy Convenant Onderwijs ondertekend.
11:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Praktijkonderwijs bereidt zich voor op de toekomst.
11:15
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet
Veel leraren op het voorgezet onderwijs maken zich zorgen over het gebruik van sociale media door de leerlingen. Het intensief checken...
09:30
VO-raad
Voortgezet
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Terugkeer aanvullende leerlinggebonden subsidie.