Drimble

V-Focus V-Focus

Hieronder staan de laatste berichten van V-Focus. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AgrifirmAgrifood CapitalAgriHollandBiojournaalBoerderijBoerenbusinessCumelaDe LoonwerkerGrondigLLTBLTO NoordLTO | NieuwsMechaman.nlNetwerk PlattelandNieuwe OogstNieuwe Oogst | VerdiepingTrekkerwebAgri Food TechAgrifotoGreenlincsNAJKV-FocusTrekker Magazine

17 januari 2018

13:15
V-Focus
Een eenzijdige benadering van vraagstukken leidt niet tot (kosten)effectieve, snelle oplossingen. Zie bijvoorbeeld het waterkwaliteitsvraagstuk...
☆ V-Focus

16 januari 2018

14:16
V-Focus
RIKILT Wageningen University Research krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen... Ook op: Wageningen UR
☆ V-Focus
13:16
V-Focus
De waterkwaliteit van veel Limburgse beken blijft ondanks inspanningen van Waterschap Limburg onder de maat. Volgens berichten in de media...
☆ V-Focus
13:16
V-Focus
De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector...
☆ V-Focus
13:16
V-Focus
In het project Carbon Valley zijn Brabantse agrariërs van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan de slag met organische...
☆ V-Focus
13:16
V-Focus
De bodembroedende vogels kenden gouden tijden in Nederland en Vlaanderen. In weidevogelprovincie Friesland duurden die tot begin jaren...
☆ V-Focus

15 januari 2018

16:16
V-Focus
Henk van Katwijk (58), Mirjam Spruit (45) en Wendy Oostveen-Kouwenhoven (45) startten op 1 januari OAK advocaten. Lees verder ❯...
☆ V-Focus
15:16
V-Focus
Vion heeft bekendgemaakt 20 procent van de aandelen van het huidenbedrijf BestHides te hebben verworven en verhoogt hiermee zijn aandeel...
☆ V-Focus

13 december 2017

19:15
V-Focus
In veel berichten wordt gesuggereerd dat de ´regelmatige afname´ van weidevogels al veel langer aan de gang is. Vanaf pakweg...
☆ V-Focus

4 december 2017

18:15
V-Focus
Nederlandse drijfmest stoot niet alleen veel meer ammoniak uit dan drijfmest in andere lidstaten, maar in ons land leveren de emissiearme...
☆ V-Focus
18:15
V-Focus
Vanwege het bereiken van haar pensioenleeftijd neemt Edith Lammerts van Bueren in december afscheid van het Louis Bolk Instituut. Zij is de afgelopen...
☆ V-Focus
18:15
V-Focus
Elies Lemkes-Straver verruilt per 1 februari 2018 haar functie van algemeen directeur ZLTO voor het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren...
☆ V-Focus
18:15
V-Focus
Met ingang van 1 februari 2018 gaat Roland Kip uit dienst van LTO Noord, de vereniging voor agrarisch ondernemers. Kip was daar sinds...
☆ V-Focus
18:15
V-Focus
Caroline van der Plas vertrekt met onmiddellijke ingang als medewerker communicatie bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Zij zal ook in de nieuw
☆ V-Focus
► Meer berichten van V-Focus tref je aan op hun homepage https://www.v-focus.nl/