Drimble

Netwerk Platteland Netwerk Platteland

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

 Bronnen: AgrifirmAgrifood CapitalAgriHollandBiojournaalBoerderijBoerenbusinessCumelaDe LoonwerkerGrondigLLTBLTO NoordLTO | NieuwsMechaman.nlNetwerk PlattelandNieuwe OogstNieuwe Oogst | VerdiepingTrekkerwebAgri Food TechAgrifotoGreenlincsNAJKV-FocusTrekker Magazine

23 februari 2018

16:50
Netwerk Platteland
Voor de peenteelt is veel kennis nodig. Kennis die veelal bij de telers zelf al aanwezig is.
☆ Netwerk Platteland

8 februari 2018

09:53
Netwerk Platteland
De Europese Commissie heeft een online-vragenlijst gepubliceerd me...
☆ Netwerk Platteland

7 februari 2018

13:53
Netwerk Platteland
In de afgelopen weken vonden in de provincie Noord-Brabant drie informatiebijeenkomsten plaats over drie POP3-openstellingen, gericht...
☆ Netwerk Platteland

2 februari 2018

15:49
Netwerk Platteland
De landbouw kan bijdragen aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
☆ Netwerk Platteland
14:49
Netwerk Platteland
Eind jaren negentig onderzocht de WUR al het belang van het sluiten van de kringloop voor een gezonde melkveehouderij.
☆ Netwerk Platteland

26 januari 2018

21:52
Netwerk Platteland
Het project Precisiebemesting heeft tot doel om de toepassing van precisiebemesting in de open teelten in de p...
☆ Netwerk Platteland

19 januari 2018

15:54
Netwerk Platteland
Vanuit het Europese LEADER-programma is in Noordoost en Noardwest Fryslân subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten ´fan...
☆ Netwerk Platteland

18 januari 2018

09:54
Netwerk Platteland
Vanaf 5 maart tot en met 16 april kan in provincie Brabant subsidie worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan een werkelijke...
☆ Netwerk Platteland

17 januari 2018

19:54
Netwerk Platteland
De provincie Overijssel heeft de POP3 subsidieregeling ´Herverkaveling van landbouwbedrijven´ open gesteld. Ook op: Boerderij
☆ Netwerk Platteland

16 januari 2018

11:51
Netwerk Platteland
“Het verbeteren van de waterkwaliteit in landbouwgebieden is een flinke uitdaging. Ik zie al veel gebeuren op dat gebied, maar er moeten...
☆ Netwerk Platteland

15 januari 2018

09:51
Netwerk Platteland
Door overheden, markt en landbouworganisaties wordt al veel gedaan om precisielandbouw te stimuleren. Toepassing van deze manier van werken...
☆ Netwerk Platteland

11 januari 2018

16:51
Netwerk Platteland
Op 15 december 2017 vond de ontmoeting Low Countries - Urban Farming plaats.
☆ Netwerk Platteland

9 januari 2018

12:53
Netwerk Platteland
Verschillende POP3-projecten zijn gestart om oplossingen aan te dragen voor de klimaatproblematiek.
☆ Netwerk Platteland

18 december 2017

15:49
Netwerk Platteland
Het Regiebureau POP wenst u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!...
☆ Netwerk Platteland

14 december 2017

09:49
Netwerk Platteland
Hier vindt u de beschikbare verslagen, presentaties, foto´s en andere materialen van de Nation...
☆ Netwerk Platteland
► Meer berichten van Netwerk Platteland tref je aan op hun homepage http://www.netwerkplatteland.nl