Van Musschenbroekstraat 34 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak va); ; 28-04-22; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (Hilversum)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Hilversum op 29 juni 2022, betreffende een object gelegen in Hilversum.

informatie alleen over hilversum

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Hilversum


Van Musschenbroekstraat 34 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak va); ; 28-04-22; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo)

Van Musschenbroekstraat 34 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning); {ZAAKID}; 28-4-2022; Status: Verlengen Beslistermijn, gemeente Hilversum

Datum verlenging: 27-6-2022

Informatie

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hilversum:

DatumBetreftOnderwerp
19-08-2022HilversumOntwerpbesluit Verkeersregeling Kloosterlaan (aanpassing oplaadpunt EV)

Betreft: Overig (gmb-2022-376865)

17-08-2022HilversumRietmeent 128 (plaatsen dakkapel voorzijde); ; 12-08-22; Aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-373965)

17-08-2022HilversumUtrechtseweg 121 (Kappen 1 boom); ; 22-07-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-375306)

17-08-2022HilversumD 4023, nabij Colosseum 1 (tijdelijke uitbreiding gebouw); ; 26-07-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-375315)

17-08-2022HilversumKamerlingh Onnesweg 254 (plaatsen zonnepanelen); ; 14-08-22; Aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-373991)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.