Voornemen verkeersbesluit inrichten 2 parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s Carmelietenstraat te Geleen

Inspraak gepubliceerd door de Gemeente Sittard-Geleen op 29 december 2021, betreffende een object gelegen in Geleen.

informatie alleen over geleen

Inhoud Inspraak:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Sittard-Geleen


Voornemen verkeersbesluit inrichten 2 parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s Carmelietenstraat te Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het inrichten van twee parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s ter hoogte van de Carmelietenstraat Geleen. De onderstaande voorgenomen verkeersmaatregel bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

 • 1. Plaatsen van het bord ‘Parkeergelegenheid’ (bord E4) met het onderbord ‘opladen elektrische voertuigen en onderbord ‘geldt voor twee vakken’ (OB504).

 • 2. Aanbrengen van witte belijning ter aanduiding van het vak;

 • Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

  2. Overwegingen

  In Nederland zijn de elektrische voertuigen in opkomst waardoor meer vraag ontstaat naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeente wil het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren waarbij het faciliteren van voldoende oplaadpunten een belangrijke voorwaarde is. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, maar ook bezoekers van Sittard-Geleen, de gelegenheid hebben elektrische voertuigen op te laden.

  De gemeente vindt het belangrijk om de pioniers die besluiten om een elektrische personenauto aan te schaffen zoveel mogelijk te faciliteren. De oplaadpaal wordt geplaatst vanwege het verzoek van een aanvrager die binnen 300 meter van de laadplek woont.

  De gemeente wil de parkeerplaatsen ten behoeve van de oplaadpalen uitsluitend reserveren voor elektrische auto’s die aan het opladen zijn. De elektrische auto die oplaadt is duidelijk herkenbaar voor handhavende instanties en andere weggebruikers door de oplaadkabel die bevestigd is aan de oplaadpaal en de elektrische auto.

  Aan een laadpunt kunnen in principe twee parkeervakken gekoppeld worden. Het is echter gezien de wenselijkheid van het stimuleren en bevorderen van elektrisch rijden niet onredelijk om twee parkeerplaatsen in te richten. Andere automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

  3. Wettelijke grondslag

  Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12.

  De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 3 onder a)

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 2, onder a)

 • De Carmelietenstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

  4. Advies

  De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 19-10-2021 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

  5. Ondertekening

  Sittard-Geleen, 16-12-2021

  Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

  Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

  Ing. I.G.H. Kengen Moonen

  6. Inzage en zienswijzen

  Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 30-12-2021 tot en met woensdag 12-01-2022. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Geleen:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-04-2022GeleenAanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een uitweg, Nachtegaalstraat 73, 6165BK Geleen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-192506)

  28-04-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Stookontheffing ingevolge artikel 10.63 lid 1 Wet milieubeheer, zaaknummer 2022-010804, Swentiboldweg 100, 6167 RK Geleen

  Betreft: Overig (gmb-2022-189634)

  25-04-2022GeleenBesluit weigering op omgevingsvergunning regulier, Groenstraat 62, 6162ER Geleen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-184878)

  22-04-2022GeleenKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Jupiterstraat 35, 6161XD Geleen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-181357)

  31-03-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Activiteitenbesluit milieubeheer stellen van maatwerkvoorschriften ; zaaknummer 2021-209687, Rijksweg Noord 32, 6162 AK Geleen

  Betreft: Overig (gmb-2022-144117)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.