Drimble

CPB CPB

Publicaties van het Centraal Planbureau

 Bronnen: ABN Amro InsightsADN BeursanalyseBank NieuwsBeleggen | ExpertsBeurs.comBeursboxBeurshalteBiflatieCashCow.nlCredit ExpoDe Aandeelhouder | ColumnsDe GeldpersDe Kritische BeleggerDNBEdelmetaal InfoFinancial InvestigatorForexFoxIEX Profs | OpinieING NieuwsoverzichtMarket UpdateMorningstar researchOnline BeleggenThe AssetTradeideeBelegger | ColumnsBeleggers BelangenEconomische TrendsFondsNieuwsIEX | ColumnsMe JudiceBeurzSlim BeleggenAdfizESB

16 oktober 2018

11:57
CPB
Lees ook CPB Policy Brief 2018 ´Inclusieve globalisering´ en het bijbehorende persberich t. Terwijl het totale...
☆ CPB

15 oktober 2018

07:57
CPB
Lees ook het bijbehorende persbericht en bekijk de video . Dit zijn de hoofdpunten van de RCE 2018: Cybercriminaliteit leidt...
☆ CPB

4 oktober 2018

14:00
CPB
Deze CPB Notitie gaat achtereenvolgens in op: Hoe loopt energiebelasting mee in de koopkrachtramingen van het CPB en waarom...
☆ CPB

2 oktober 2018

14:59
CPB
Lees ook de Macro Economische Verkenning 2019 . De analyse van de lastenontwikkeling wordt gedaan aan de hand van de CPB-indicator:...
☆ CPB

28 september 2018

11:58
CPB
Lees ook het bijbehorende persbericht en de rapportage van het PBL . Bij de beoordeling van maatregelen is intensief samengewerkt...
☆ CPB

25 september 2018

09:58
CPB
Lees ook het bijbehorende persbericht . In het licht van een eventuele toekomstige herziening van het lokaal belastinggebied...
☆ CPB
07:58
CPB
Hoewel de financiële structuur de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven, merken we een verschuiving op van banken...
☆ CPB

19 september 2018

07:58
CPB
De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals...
☆ CPB
07:58
CPB
De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals...
☆ CPB

18 september 2018

15:58
CPB
Lees ook de Macro Economische Verkenning 2019 . Het wetsvoorstel bevat een generieke renteaftrekbeperking en regelingen tegen...
☆ CPB
15:58
CPB
Lees ook de Macro Economische Verkenning 2019 . Op basis van nationale en internationale literatuur lijkt de ontwikkeling...
☆ CPB
15:58
CPB
Lees ook de Macro Economische Verkenning 2019 . Voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet ontvangen...
☆ CPB
15:58
CPB
Lees ook de Macro Economische Verkenning 2019 . Strengere regulering heeft mogelijk zowel voor- als nadelen Op basis van economische...
☆ CPB
15:58
CPB
Lees ook de Macro Economische Verkenning 2019 . In totaal zijn 36 fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2019 aan een toetsing...
☆ CPB
15:58
CPB
Lees ook het bijbehorende persbericht , ga direct naar de cijfers of over de uitgelichte onderwerpen (tekstkaders). De samenvattende...
☆ CPB

17 september 2018

16:58
CPB
Dit achtergronddocument is ook verschenen als Netspar Design Paper 105 . Meer flexibiliteit kan ook de welvaart vergroten:...
☆ CPB

13 september 2018

09:58
CPB
Hervormingen binnen de thuiszorg Het beheersbaar houden van de uitgaven aan langdurige zorg is een belangrijke beleidsdoelstelling,...
☆ CPB

11 september 2018

09:58
CPB
Deze CPB Notitie vormt de schriftelijke inbreng van het CPB in het deskundigengesprek over vermogensongelijkheid op uitnodiging...
☆ CPB

7 september 2018

07:58
CPB
Lees ook het bijbehorende persbericht . Daarbij komt dat de maatschappij profiteert van een verbeterde veiligheid, terwijl...
☆ CPB

3 september 2018

12:58
CPB
In de mlt hanteert het CPB een andere systematiek om de stijging van de zorguitgaven te bepalen dan in de houdbaarheidsstudies....
☆ CPB
► Meer berichten van CPB tref je aan op hun website: http://www.cpb.nl/rss/algemeen.xml