Drimble

Bedrijven in Bouwhoek (Folsgare)

Overzicht van bedrijven in de wijk Bouwhoek (Folsgare) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wijk bouwhoek (folsgare)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de wijk Bouwhoek (Folsgare)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de wijk Bouwhoek (Folsgare) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Bouwhoek (Folsgare)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdAntiek & Curiosa Donk
Grote Buren 35, Pingjum
Pingjum01115969
22-10-2019H. Sijtsma Handel en Transport
Tolheksleane 2, Kimswerd
Kimswerd76157997
22-10-2019Stucadoors Bedrijf Serbau
Allengaweg 1, Arum
Arum76056325
30-09-2019Lammar Holding BV
Sytzamaweg 74, Arum
Arum75941228
30-09-2019Tuinservice Hilarides BV
Sytzamaweg 74, Arum
Arum75944456
21-09-2019Audio Fire
Meester de Vriesstraat 15, Witmarsum
Witmarsum75868695
02-09-2019Basisbeleggen BV
De Muonts 19, Witmarsum
Witmarsum75714892
30-08-2019Gouden Takomst Beheer BV
De Muonts 19, Witmarsum
Witmarsum75699494
30-08-2019Road to Happiness BV
De Muonts 19, Witmarsum
Witmarsum75705052
19-08-2019Atharva
Oostend 26, Witmarsum
Witmarsum75584700
19-08-2019JK Attractieverhuur
De Krânse 11, Witmarsum
Witmarsum75522284
19-08-2019ANNAR
Kleine Buren 15, Pingjum
Pingjum75514079
19-08-2019W.T. Sijtsma
De Blokken 2, Pingjum
Pingjum75503662
19-08-2019J. BALK INFRA
It Ald Hôf 5, Arum
Arum75550199
25-07-2019Esther Bulten
Kaatsplein 10, Witmarsum
Witmarsum75247062
25-07-2019Menage Marketing en Sales
It Partoer 5, Witmarsum
Witmarsum75230712
25-07-2019Arjan van der Wal
Pibemalaan 17, Pingjum
Pingjum75401916
16-07-2019MRO Beheer BV
Meester de Vriesstraat 52, Witmarsum
Witmarsum75366258
03-07-2019FEEBE Holding BV
Ald Rij 10, Arum
Arum75245450
29-06-2019H. Sijtsma Handel en Transport
Tolheksleane 2, Kimswerd
Kimswerd75017156
25-05-2019Mts. J. Wagenaar
Allengaweg 11, Arum
Arum74802461

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: